1921

Sčítání lidu

16. února proběhlno všeobecné sčítání lidu ve Zdětíně, Dražicích a Chrásteckém Dvoře.
Sčítacím komisařem byl jmenován správce školy Otakar Kramer.

V celém katastru napočteno 217 bytů, 984 obyvatel, 154 domů.

Školské poměry

Ani v lednu ještě nebyla ustavena školní rada, která se měla skládat ze dvou členů zastupitelstva sedleckého a dvou zástupců učitelstva. Stalo se tak po nevystání dvou členů jako zástupců obce zdětínské.

Zastupitelstvo se nescházelo, takže ani rozpočet nemohl být zpracován. Potřeby se kupovaly na úvěr, i uhlí. Učitelstvo nechtělo přerušit vyučování. Škole pomáhal pouze starosta obce Karel Havel a Václav Čančík, rolník.

Stagnace trvala až do 4. června 1921, kdy přijel urovnat poměry v obci okresní školní inspektor Karel Sellner.

21. června se komise usnesla, že se musí okamžitě opravit školní budova, kde ve třetí třídě hrozil strop propadnutím.

Téhož dne zvolena nová školní rada.
Předsedou: Václav Čančík, rolník čp. 3
Místopředseda: Karel Havel, starosta obce.
Členové: Václav Fabián, J. Kolínský (ze Sedlce), Otakar Kramer, Ferdinand Smetáček (zástupce učitelstva). Náhradníci: František Bým, J. JandlVáclav Sus.

Útoky proti učitelstvu

Někteří občané se stavěli stále nepřátelsky proti učitelstvu zdejší školy,
že odmítli účastnit se s dětmi náboženských úkonů církve římskokatolické.

Spory v obecním zastupitelstvu

Následkem sporů, které vznikly mezi členy obecního zastupitelstva, které se ke schůzím nescházelo, takže v r. 1921 se konala pouze jedna schůze a to dne 25. června. Této schůze se zúčastnilo pouze 6 členů a to Karel Havel, starosta, František Bým, Josef Bašus, Václav Kuchta, Václav Šulc a Rudolf Kučera.

Na schůzi bylo usneseno poskytnutí ročního příspěvku 600 Kč na zřízení jednoročního učebního kurzu při měšťanské škole v Nových Benátkách, kteří budou navštěvovat chlapci i dívky a jehož zřízení má veliký význam pro zvýšení úrovně měšťanské školy.

Usneseno zřídit nové kanály, příkopy a popískování silnice v Dražicích. Provede Josef Dyk, mistr zednický. Cementové roury na kanály se koupí od p. Kvapila a Douši ve Zdětíně.

Požár

12. srpna se přihnala veliká bouře. Blesk udeřil do stodoly Václava Špitálského čp. 15, která shořela i se vším uloženým obilím. Přesto, že stodoly Františka Kouly a Karla Miškovského zcela souvisí, přece se hasičstvu a ostatním občanům podařilo oheň omezit jen na stodolu V. Špitálského. Způsobená škoda byla veliká, ale krytá pojištěním.

Počasí

Od června do počátku září trvala ohromná vedra bez dešťů, takže se projevil nedostatek krmiva, protože pícniny nebyly takřka žádné. Obilí však už vedra neuškodila.

28. říjen

Při oslavě 28. října 1921 byla vykonána sbírka ve prospěch Masarykovy ligy proti tuberkuloze a vybráno 287 Kč.

Akce pro hladovějící v Rusku

Okresní školní výbor nařídil, aby se učitelstvo účastnilo pomocné akce ve prospěch hladovějících v Rusku. Říd. učitel s učitelským sborem se ochotně této akce ujali.

V sále u Beitlerů se konala 28. října přednáška správce školy Otakara Kramera, který vylíčil, jak dlouholetou válkou a občanskou válkou ukrutně trpí země hladem a jak je nutné, abychom našim slovanským bratřím pomohli.

Sbírka vynesla 600 Kč, které byly poslány, aby splnily svůj účel.

Narození ve Zdětíně v roce 1921:

1. 1. Růžena Anna Kolářová Zdětín čp. 121
16. 1. Jarmila Anna Pšádová Zdětín čp. 72
17. 1. Václav Horčic Zdětín čp. 47
21. 2. Marie Heřmanová Zdětín čp. 83
27. 3. Josef Jandus Zdětín čp. 18
6. 4. Karolina Pokorná Zdětín čp. 46
23. 4. Anna Jiřina Tomášková Zdětín čp. 18
27. 4. Jaroslav Smetana Zdětín čp. 21
28. 4. Věra Jaroslava Božena Chrást čp. 74
16. 5. Stanislav Jan Pátek Zdětín čp. 18
25. 5. František Beran Zdětín čp. 44
20. 6. Bohumil Smetaňák Chrást čp. 74
6. 7. František Kolář Zdětín čp. 100
26. 7. Václav Heřman Zdětín čp. 65
28. 7. Milada Vlasta Dvorská Zdětín čp. 117
10. 8. Miroslav Václav Bláha Zdětín čp. 35
13. 8. Vratislav Václav Havel Zdětín čp. 116
28. 8. Jaroslav Sajdl Zdětín čp. 16
1. 9. Josef Rajčan Chrást čp. 20
26. 10. Václav Antonín Chmelík Zdětín čp. 25
10. 11. Jarmila Marie Vincencová Zdětín čp. 88
13. 11. Jiřina Aloisie Šrámková Zdětín čp. 9

 

Zemřelí ve Zdětíně v roce 1921: 

9. 1. Anna Bahníková | Zdětín čp. 54 | nar. 10. 10. 1910 (10 r. 3 m. 9 d.) | zánět m. bl.
20. 9. Bohuslav Smetaňák | Chrást čp. 20 | nar. 20. 6. 1921 (3 m.) | katar střev
25. 9. Vlasta Sýsová | Zdětín čp. 50 | nar. 13. 8. 1921 (1 m. 12 d.) | katar střev
27. 10. Jan Krupka | Zdětín čp. 37 | nar. 1834 (87 r.) | zlom.naha

 

Svatby ve Zdětíně v roce 1921:

18. 1. Josef Uřidil, obuvník ve Zdětíně N. B.
a Marie Urbanová ze Zdětína čp. 106

11. 4. Václav Heřman, obuvník ve Zdětíně čp. 49 N. B.
a Anna Hotovcová ze Zdětína čp. 84

26. 4. Antonín Zoufalý, domkář ze Sušna N. B.
a Marie Soukalová ze Zdětína čp. 19

30. 4. František Heřman, obuvník ve Zdětíně čp. 49 N. B.
a Josefa Hloucalová ze Zdětína čp. 57

16. 5. Antonín Malina, zem. dělník Zdětín čp. 12 N. B.
a Anna Henychová ve Zdětíně čp. 12

25. 6. František Beitler, strojník z Nymburka N. B.
a Anna Vernerová ze Zdětína čp. 98

12. 7. Václav Dvořák, holič ze Zdětína čp. 21 N. B.
a Růžena Novotná ze Sedlce

21. 8. František Smetana, dělník ze Zdětína čp. 21 N.B.
a Antonie Jandová ze Zdětína čp. 21

27. 8. Antonín Prachař, kovář ze Zdětína čp. 7 N. B.
a Anna Dvořáková ze Zdětína čp. 10

24. 9. Václav Maršíček z Dražic N. B.
a Marie Nováková ze Zdětína čp. 78

31. 10. Alois Sahula, dělník ze Zdětína čp. 43 N. B.
a Anna Neumannová Zdětín čp. 43

31. 10. Antonín Vlk, dělník z N. Benátek N. B.
a Anna Bláhová ze Zdětína čp. 35

13. 11. Josef Sajdl, dělník Zdětín 107 N. B.
a Marie Vítková, ze Zdětína čp. 107

5. 12. Jan Harcuba, kočí ve Zdětíně čp. 14 N. B.
a Anna Krajíčková, vdova Zdětín čp. 14

19. 11. František Khýn, statkář Sovinky Král. Vin.
a Marie Štychová ze Zdětína čp. 17

19. 11. Antonín Jícha, bank. úředník, Král. Vin.
a Marie Millerová ze Zdětína čp. 32

Zdroj: Václav Resl: Pamětní kniha Zdětína (díl II.)


Kam dál?