Český červený kříž a Svaz žen

Vznik spolku

Svaz žen, jehož první předsedkyní byla Milada Heřmanová, po ní Marie Vítková, pak Jiřina Vernerová, následně Zdeňka Podaná a nyní Milada Hoření. v roce 2009 měl svaz 33 členů.
Svaz žen se sloučil s Českým červeným křížem, kterému předsedal p. Horčic
a po něm paní Cinnerová.

Společné akce

Společně pořádají každoroční sbírku „Liga proti rakovině“ a realizují celou řadu kulturních a společenských akcí, jak pro dospělé tak především pro mládež. Jmenujme např. Mikulášskou zábavu, dětské maškarní, dětský den, společenské večery pro přátelé dobré nálady a v nedávné minulosti uspořádali tzv. Zdětínskou šlápotu a Závod míru kolem obce.

Závod míru

Tato fotogalerie je z konce 80. let 20. století. 
Start závodu byl u hřbitova, projel celou obec a vyústil na návsi.
Fotky jsou z archívu Zdenky Podané.

MDŽ 2008

Oslava Mezinárodního dne žen se konala v klubovně na hřišti. 
Zahájil ji ukázkou latinsko-amerického tance Tomáš Hoření se svou taneční partnerkou. Následovalo vystoupení dětí ze zdější Mateřské školky.
Pozvání přijal benátecký Svaz žen, který předvedl přehlídku módních trendů začátku minulého století s legendární promedá
Následovala volná zábava s tancem.

Mikulášská nadílka 2008

I mikulášská nadílka se konala v klubovně na hřišti.
Přišli nejen Mikuláš s čertem a andělem, ale i loutkové představení.
Pro dospělé spolek nachystal tombolu a tanec.

Mikulášská nadílka 2009

I mikulášská nadílka se konala v klubovně na hřišti.
Přišli nejen Mikuláš s čertem a andělem, ale i loutkové představení.
Pro dospělé spolek nachystal tombolu a tanec.