O jaký Zdětín jde?

Tyto stránky jsou věnovány středočeské vísce Zdětín, která leží 2,5 km od města Benátky nad Jizerou.

Barvitá historie

Zdětín je prastará obec s dlouhou historií, kterou ve 40. letech 20. století popsal v Pamětních knihách obce zdejší Václav Resl.
Mimořádně poutavě kronikář posal průběh druhé světové války, který pojal takřka deníkovou formou.

Pestré tradice

Ve Zdětíně vždy býval bujarý společenský život. Ať už díky tradicím, které se vázaly k určitým obdobím v roce nebo díky aktivitám jednotlivých spolků.

Delikatesy ze vsi

Tato sekce je plná pralinek. Dozvíte se tu, co tu pan učitel Šimáně vykopal při svých archeologických výzkumech. (Věřím, že budete koukat podobně jako já.)

Podíváte se do interiéru i do historie naší skvostné kulturní památky - do kostela Všech svatých.

Dozvíte se tu, jak vznikl název obce nebo si můžete zavzpomínat na projekce dobových fotografií.

Proč vytvářím tyto stránky?

Když bezmála před dvaceti lety zemřel fotograf naší vsi, zjistilo se, že obecní fotoarchív zmizel neznámo kam. Bylo mi jasné, že pokud ihned neobejdu starousedlíky a nepožádám-li je o zapůjčení jejich fotografií s obecní tématikou, vizuální historie  Zdětína bude navždy ztracená. 

Nakonec se mi s pomocí přívětivých spolubčanů podařilo seskupit fotoarchív takřka 1500 různorodých snímků. Nejednou jsem byla překvapená, jaké poklady se mi dostaly do rukou.

Ve stejné období jsem byla zvána zástupci obce nebo předsedy spolků na fotografování obecních a spolkových akcí. Archív jsem tedy mohla doplnit i o ukázky aktuálního dění.

Protože jsem sama nadšenec do historie, zapůjčila jsem si ze zdejšího Obecního úřadu Pamětní knihy Zdětína. Po náročné digitalizaci jsem začala propojovat obrazy s texty. Brzy bylo zajímavého materiálu tolik, že jsem se s pomocí manželů Milady a Oldřicha Hořeních rozhodla uspořádat tři Projekce dobových fotografií s přesahem do současnosti.

Protože se neustále u spoluobčanů setkávám s přáním k nahlédnutí do zdigitalizované kroniky a k tématickým fotografiím, rozhodla jsem se nashromážděný materiál uspořádat na těchto stránkách. Doufám, že vám udělají podobnou radost,
jako můj předešlý web na toto téma. 

S láskou,

Petra Jiřinská

Poděkování

Na tomto místě bych ráda jmenovitě poděkovala spoluobčanům, kteří mi pomohli seskupit tento archív. Ať už zapůjčenými fotografiemi nebo vyprávěním.

Jitka Adamcová
Božena Beranová
Věra Beranová
Božena Beránková
Miloslava Brynychová
Carmen Černá
Doušovi
Jindřiška Duštírová
Hana Heřmanová

Helena Heřmanová
Milada a Oldřich Hoření
Petra a Jaroslav Jiřinských
Václav a Bohumila Kašpárkovi
Klimešovi
Zdeněk Kotalík
Jaroslava Kredbová
Jaroslav Krumpholc
Karel Miškovský
Jan Nagy

František Němeček
Božena Podaná
Zdenka Podaná
Jarmila Pšeničková
Milada Smolíková
Jaroslava Šubrtová
Pavla a Jiří Šulcovi
Darja Švarcová
Jiřina a Josef Vernerovi