Historie samoty Chrast

do 16. století

Ke Zdětínu náleží i samota Chrást:

s poplužním dvorem v původní výměře 600 korců (do pozemkové reformy v roce 192.), s popisnými čísly 20, 76, 80, 81 (v době založení kroniky v r. 1938),
strážní železniční domek č. 39 
stanice dráhy Chrastecký Dvůr č. p. 59

Tato stanice byla postavena r. 1878 pro dopravu nákladů vlečkou do Benáteckého cukrovaru.

Majitelé osady

R. 1398 je připomínán Všebor z Chrastu, který držel tvrz ve Struhách. Jeho potomci byli Struzští z Chrastu a z nich poslední Zdeněk z Chrastu zemřel r. 1492.

Při prodeji dražického panství Hynkem Bořitou z Martinic je také jmenován v Chrastu "poplužní dvůr pustý a ves pustá".

Při dělení benátského panství roku 1679, obdržel díl zdonínský František Bohumír Hartman z Klarštejna a jak se zdá, aspoň částečně obnovil zpustlý dvůr Chrast. Prodal potom dvůr Zdonín, dvoreček Chrast a ostatní benátský podíl své matce Zuzaně Marii za 47.000 zl. a 100 tolarů klíčného.