Důležité události

1900 - 1913

Hned v prvních měsících nového století v lednu, únoru a březnu se rozšířila epidemie planých neštovic takovou měrou, že přiškolená osada Chrást byla po dobu 2 měsíců uzavřena. Ve školní kronice je zaznamenáno, že několik malých dítek této nemoci podlehlo.
Obvodní lékař MDr Jaroslav Prokůpek rázně zakročil a nařídil, že musí být ve škole zřízeny nové záchody, které by vyhovovaly požadavkům moderní školy a z důvodů zdravotních byly nezávadné.

4. října se konala slavnost k oslavě 70tých narozenin císaře Františka Josefa I.

V roce 1900 se v obci narodilo 19 dítek.

22. 1. Blektová Marie čp. 13
22. 1. Kovářová Anna čp. 55
28. 4. Šnajdr Josef čp. 21 (otec neznám)
22. 5. Dvořák František čp. 48
14. 5. Štěpánek Miroslav Chrást čp. 50 (přednosta stanice)
7. 6. Vtelenská Marie Alžběta Chrást čp. 20
17. 6. Bártová Anna Aloisie čp. 24
21. 6. Soukalová Aloisie Marie čp. 18
27. 6. Lebedová Marie Anna čp. 30
17. 7. Heřman Jaroslav čp. 49
21. 8. Vojtíšková Marie čp. 46
9. 9. Dvořáková Marie Antonie čp. 10
4. 10. Nemezci František Chrást čp. 20
13. 10. Bašus Václav Josef čp. 41
11. 11. Syrový Karel čp. 40
23. 11. Urban Václav čp. 2
10. 12. Plachý Jaroslav Bohumil čp. 66
14. 12. Nováková Anna Marie čp. 8
31. 12. Kolář Antonín čp. 47
Při porodech asistovala Františka Tomová, porodní bába ze Zdětína.

V roce 1900 zemřelo v obci 16 osob:

14. 1. Bruktorová Alžběta Chrást čp. 20 | *17. 11. 1899 | stáří 1 3/4 m | psotník
15. 1. Galoviczová Frant. Chrást čp. 20 | *13. 6. 1899 | stáří 7 m | psotník
22. 1. Neuman Josef Chrást čp. 20 | *18. 12. 1899 | stáří 1m | katar střev a žal.
2. 2. Jindra Karel čp. 13 | *3.11.1899 | stáří 2 m | ochrnutí střev
4. 3. Galoviczová Kat. Chrást čp. 20 | stáří 38 let | zánět pobřišnice
5. 4. Dražil Jan Chrást čp. 39 | stáří 73 let | sešlost věkem
7. 4. Bým Václav čp. 85 | *5. 3. 1900 | stáří 1 m | psotník
25. 4. Býmová Zdenka čp. 85 | *10. 1. 1898 | stáří 2 r 3 m | zánět plic. trubice
28. 4. Šnejdar Josef čp. 21 | *28. 4. 1900 | několik minut | předčasný porod
6. 7. Bartová Anna čp. 24 | *17. 6. 1900 | stáří 19 dní | katar střev
21. 7. Douša Karel čp. 33 | *17. 12. 1862 | stáří 37 let | tbc
25. 7. Soukalová Aloisie čp. 18 | *21. 6. 1900 | stáří 1 m | katar střev
26. 7. Flajšnerová Alžběta čp. 49 | *16. 8. 1851 | stáří 49 let | rakovina dělohy
3. 8. Žáková Anežka Chrást čp. 20 | *11. 7. 1896 | stáří 4 r. | epilepsie
5. 8. Urbanová Božena čp. 2 | *19. 9. 1898 | stáří 1 r 10 m | žalud. katar
14. 12. Dvořák Josef čp. 48 | *18. 4. 1900 | stáří 8 m | psotník, katar střev
Zaráží nás vysoká úmrtnost kojenců!

Svateb bylo v roce 1900 ve Zdětíně 10:

30. 1. Jandlová Marie čp. 43, dcera Antonína, obuvníka
Rouskem Josefem, obchodníkem z Velkých Všelis. (Zdětín)

7. 2. Verner Josef, zedník čp. 53 syn Jana, dělníka ve Kbele
Pařízkovou Annou, dcerou Václava, domkáře z Milovic čp. 70 (N. B.)

20. 2. Novotná Anna čp. 10, dcera Josefa, dělníka
Dytrychem Václavem, domkář z Mladé čp. 55 (Nové Benátky)

26. 2. Kos František, kočí čp. 1 – syn Václava, dělníka z dražic
Opolskou Antonií čp. 25 – dcerou Antonína, dělníka z Lysé čp. 134 (N.B.)

12. 6. Radan Josef, dělník, syn josefa, podruha z Jeseníku čp. 87
se Šimkovou Marií – dcerou Václava, dělníka ve Vtelně čp. 75 (N. B.)

9. 7. Malá Anna čp. 31, dcera Josefa, rolníka
Liskou Josefem, rolníkem v Chotětově čp. 40 (Zdětín)

20. 8. Plachý František, kočí ve Zdětíně čp. 68
Otčenáškovou Annou ze Zdětína čp. 68 (Nové Benátky)

2. 9. Dražilová Františka z Chrástu čp. 89, dcera železničního strážníka
se Skálou Josefem, železničním dělníkem Jizerní Vtelno čp. 86. (N. B.)

8. 10. Šejnoková Anna čp.30, dcera Františka, dělníka čp. 9
Matyaskou Františkem, dělníkem z Horek čp. 106. (Nové Benátky)

14. 11. Štelovská Aloisie ze Zdětína čp. 6, dcera Antonína, kupce a měšťana Praha
Gregorem Františkem, hospodář. správcem z Hrušova čp. 29 (Praha)

1901

V září a říjnu se vyskytla ve strážním domku čp. 39 spála, odtud se přenesla do dvora Chrástu, kde zemřela 10ti letá Anna Najmanová. Odtud se rozšířila i do Zdětína čp. 18 a i do Sedlce, kde bylo také úmrtí. K tomu se přidružily spalničky a záškrt. Od 22. října do 2. listopadu bylo vyučování na škole zastaveno.
Onemocnění spálou mělo u dětí těžké následky, které se projevily ledvinovými chorobami, huhňáním, křečovitostí svalstva lícního, výtokem z uší, hluchotou a posunčinou (tanec sv. Víta). To vše je důkazem, že lékařská věda neznala v té době ještě pravý způsob léčby této zákeřné choroby.

14. října byl ve Zdětíně založen spolek „Čtenářsko-hospodářská besídka“.

V té době vzniklo také „Družstvo pro mlácení ve Zdětíně“, jehož zakladatelem byl Bohuslav František. Podílníky byli: Malý Josef čp. 31, Lebeda Jan čp. 30, Štych Václav čp. 17, Miškovský Karel čp. 16, Resl Václav čp. 37 a Miler Václav čp. 32.
Družstvo mělo parní mlátičku bez lisu a mlátili každému, kdo si přál. Podíly měli jen jmenovaní rolníci a uložena byla u Bohuslavů. Předsedou byl Miškovský Karel a pokladníkem Bohuslav František. Koupili ji na dluh a zaplatili ji z poplatků za mlácení u nečlenů. Když ve Zdětíně vymlátili, jeli do jiných obcí až za Bezno do Katusic, Spikal, Cetna, aj. Garnituru obsluhoval strojník Václav Král.

Rok 1901 byl normální, nebylo živelných pohrom a úroda byla dobrá.

 

V roce 1901 se v obci narodilo 18 dítek:

1. 1. Votrubech Václav čp. 34
7. 3. Doležal Bedřich Chrást čp. 81
7. 3. Jindrová Aloisie Františka čp. 25
1. 6. Heřman Václav čp. 83
12. 6. Miškovský Josef Antonín Chrást čp. 81
15. 7. Verner Václav Antonín čp. 53
13. 8. Adášková Marie čp. 84
18. 8. Špitálský Václav čp. 81
26. 8. Durdil Václav čp. 13
9. 9. Heřman Alois čp. 10
12. 9. Melichová Ludmila čp. 29
15. 9. Kolenáčová Josefa čp. 18
20. 9. Bergerová Františka čp. 13
3. 10. Václavíková Marie čp. 6
12. 11. Štumpová Marie Barbora čp. 56
15. 11. Soukal Josef František čp. 6
16. 11. Kadlečková Marie Chrást čp. 20
4. 12. Nováková Marie Rosalie čp. 78

 

V roce 1901 zemřelo v obci 23 osob:

1. 2. Vtelenská Marta Chrást čp. 20 | *7. 6. 1900 (7 m 23 d) zánět mozkových blan
13. 2. Kovářová Anna čp. 44 | (60 let) zápal žil pr. Berc.
20. 2. Kolář Antonín čp. 47 | *30. 12. 1900 (1 m 20 d) lues
20. 30. Vaňhat čp. 35 | mrtvě narozen
23. 3. Ječná Anna čp. 46 | *24. 5. 1873 (27 r) tbc
11. 4. Krupička Josef čp. 13 | *4. 7. 1900 (9 m) psotník
15. 4. Galovič Josef čp. 20 | (5 let) zánět mozkových blan
24. 4. Adášek čp. 75 | mrtvě narozen
14. 5. Kabelková Josefa čp. 40 | *15. 7. 1854 (47 let) rakovina žaludku
18. 6. Dvořák František čp. 88 | *22. 5. 1900 (1 r) psotník
20. 6. Pauser Václav čp. 1 |*10. 12. 1845 (55 r 6 m) úplavice cukrová
10. 7. Adášek František čp. 44 | *4. 11. 1838 (62 roků) rakovina žaludku
3. 8. Vtelenská Kateřina Chrást čp. 20 | *16. 4. 1865 (36 r.) sebevražda utopením
6. 9. Durdil Václav čp. 13 |*26. 8. 1901 (11 dní) psotník
20. 9. Kolenáčová Josefa čp. 18 | *18. 9. 1901 (5 d) psotník
4. 10. Kolenáčová Frant. čp. 18 |(4 r) spalničky
10. 10. Neumanová Marie Chrást čp. 20 | *5. 8. 1892 (9 r) spála
14. 10. Horčic Alois čp. 60 | *2. 2. 1896 (5 r 8 m) srdeční vada
25. 11. Novotný Václav čp. 54 |  (66 let) sebevražda oběšením
11. 12. Heřman František čp. 22 | *2. 12. 1899 (2r) zánět plic
18. 12. Vojtíšková Božena čp. 46 | *26. 7. 1897 (4 r 5 m) srdeční vada
29. 12. Knobloch Josef čp. 54 | *28. 12. 1900 (1 r 10 m) spála
29. 12. Štěpánek Jiří čp. 6 | *23. 4. 1898 (3 r 8 m) utopení

 

Svateb bylo v roce 1901 ve Zdětíně 6:

6. 2. Novotný Václav, čeledín čp. 25, syn Josefa, dělníka čp. 10
Holanovou Alžbětou čp. 25 (N.B.)

16. 4. Votrubová Marie, dcera Josefa, dělníka čp. 34,
Lhotským Janem, mistrem truhlářským z Chotětova čp. 32 (Zdětín)

27. 5. Krouský Josef, čeledín čp. 13,
Krupičková Františka, z Rejšic čp. 32 (N.B.)

2. 7. Dvorská Marie čp. 45, dcera Václava, dělníka,
Bláhou Josefem, čeledínem z čp. 15 (N.B.)

5. 8. Kuchařová Kateřina čp. 26, dcera Josefa, pastýře,
Ditrichem Václavem, kočím z Horek (N.B.)

27. 11. Langer Antonín, dělník ze Zdětína čp. 21
Malou Antonií ze Zdětína čp. 21 (Z)

1902

Zima v tomto roce byla velmi mírná.

V měsíci dubnu se konala volba místní školní rady a zvoleni byli:
1. předsedou Václav Špitálský, starosta obce, čp. 15
2. školdozorcem Václav Čančík, rolník čp. 3
3. Děkan P.Čermák z Nových Benátek za duchovní správu
4. Nadlesní František Živnůstka z Benátek za velkostatek
5. Josef Pospíšil ze Sedlce – zástupce obce Sedlec, Václav svačina – zástupce obce Zdětína
6. Josef Kavka za učitelstvo
7. náhradníky Josef NěmečekVáclav Resl ze Zdětína.

V červnu nastala veliká a úmorná vedra. Zvláště ve dnech 2., 3., 4., 6., 28. a 30. června, kdy už ráno byla teplota 19°R. V červenci dne 1., 2., 8. a 9. ukazoval teploměr 20°R. Nejparnějším dnem byl 1. červenec, kdy již ráno v 8 hod. ukazoval teploměr 21°R a po osmé hodině strhla se prudká bouře s krupobitím po celých Čechách, provázená průtrží mračen, ale okolí Zdětína zůstalo v tomto roce všech živelných pohrom ušetřeno.

Byly vysázeny obecní sady a bylo použito štěpů ze školní zahrady, kde ovocná školka měla v tomto roce 700 pláňat a 100 štěpů.

Protože se neustále opakovaly případy, že školní mládež se účastnila tanečních zábav, byla pořízena ke vchodu do hostince tabulka „Vstup školním dětem zakázán“ a obecní strážník po celou dobu trvání zábavy stál před vchodem a hlídal, aby tam školní mládež nemohla.

O prázdninách v roce 1902 podnikl Josef Kavka, řídící učitel, cestu do Rumunska a Bulharska. Po návratu pořádal o této cestě pěkné přednášky a to 9. a 16. prosince v Hospodářské besídce.

 

V roce 1902 se v obci narodilo 22 dítek:

6. 1. Slánská Božena Kateřina čp. 9
22. 2. Plevka Jaroslav čp. 12
18. 3. Pařízková Marie Terezie čp. 48
18. 3. Bašusová Anna Josefa čp. 48
24. 3. Šubrta Josef Chrást čp. 20
28. 4. Flajšner Josef čp. 57
8. 5. Urbanová Anastázie čp. 2
20. 4. Suldovská Aloisie Rosalie čp. 9
24. 6. Dvořák Josef Antonín čp. 10
17. 8. Čepička Antonín Chrást čp. 20
26. 8. Lamberg Václav čp. 18 (otec neznámý)
27. 8. Červíčková Anna Chrást čp. 31
10. 9. Knoblochová Anna Alžběta čp. 54
18. 9. Kotrisz Antonín Chrást čp. 20
27. 10. Vernerová Marie Anna čp. 53
5. 11. Votrubec Karel čp. 34
4. 11. Šulcová Anna Alžběta čp. 90
8. 11. Bým Josef Václav čp. 85
12. 11. Pařízková Růžena Karolina čp. 42
27. 11. Kolář Antonín čp. 47
23. 11. Vtelenská Anna Chrást čp. 20
3. 12. Lebeda František čp. 30

 

V roce 1902 zemřelo v obci 11 osob:

24. 1. Bašusová Josefa čp. 41 | *3. 5. 1899 stáří 2r 7m zánět ledvin
6. 2. Skála Chrást čp. 52 | mrtvě naroz.
16. 3. Suldovská Rosalie čp. 26 | stáří 55 r. | rozšíř. průdušek
19. 4. Bašusová Anna čp. 41 | *18. 3. 1902 | stáří 1 m | psotník
12. 5. Bláha Bohumil čp. 45 | *1. 1. 1889 | stáří 3 r | zánět ledvin
25. 5. Bláha Josef čp. 45 |*12. 2. 1902 | stáří 3 m | psotník
9. 6. Heřmanová čp. 83 | mrtvě naroz.
3. 8. Dvořák Josef čp. 10 | *24. 6. 1902 | stáří 1m 9d | střevní katar
13. 8. Bláhová Alžběta čp. 36 | stáří 73 r | sešlost věkem
10. 10. Kolenáčová Barbora čp. 18 | stáří 55 r | zánět plic
27. 11. Kolář Antonín  čp. 47 | *27. 11. 1902 | stáří 10 hod. | předčas. naroz.

 

Svateb bylo v roce 1902 ve Zdětíně 6:

10. 2. Kovář František, dělník čp. 9 syn Františka, kováře z Mladé,
Havelkovou Annou čp. 9 (N.B.)

21. 4. Šubrtová Alžběta z Chrástu čp. 20, dcera Josefa, poklasného,
se Zárubou Josefem ze Sedlce čp. 33 (N.B.)

22. 4. Flajšner Václav, domkář čp. 49, syn josefa, zedníka z Mladé,
Čechovou Annou, vdovou ze Kbela (N.B.)

14. 7. Malík Antonín, čeledín ze Zdětína čp. 15
Roubíčkovou Marií ze Zdětína čp. 31 (N.B.)

22. 7. Reslová Kateřina čp. 32, dcera Františka, rolníka ze Slivna čp. 13
Novým Josefem, rolníkem ze Skalska (Praha)

13. 10. Dvořáková Marie čp. 2 dcera Josefa, hudebníka čp. 24,
Veselým Václavem ze Řivna čp. 5 (N.B.)

1903

Už od jara řádila epidemie spalniček. Nejdříve v květnu a opět nejdříve v čp. 18, kde onemocnělo všech 12 školních dětí. Tento dům byl uznán obvodním lékařem Dr. Prokůpkem z Horek za semeniště bacilů dětských epidemií.

Dne 10. února zemřel člen místní školní rady Václav Svačina, rolník ze Zdětína čp. 13.

3. března přinesly noviny smutnou zprávu, že „zemřel otec a vůdce českého národa, neohrožený politik, nadšený stoupenec sjednocení Slovanů, JUDr František Ladislav Rieger. Jeho protirakouská činnost bude zlatým písmem zapsána v dějinách našeho národa.

Po 4 dny byl vyhlášen smutek po všech českých městech a dědinách. Pohřeb se konal 7. března z Národního zemského muzea na královský Vyšehrad. Od r. 1875, kdy měl pohřeb „otec národa“ František Palacký, jeho tchán, neviděla Praha tak velkolepého pohřbu, kterého se zúčastnilo i několik občanů zdětínských. Smuteční průvod trval od 2 hodin do 7 hodin večer. Slavný pohřeb ukončil ThDr Karlach slovy: „Spi blaze, milovaný vůdče a otče náš – světlá památka tvá nezahyne nikdy.“

11. května měl pohřeb občan Jan Tuček, rolník čp. 16.

13. května udílel v Nových Benátkách sám kandidát kníže arcibiskup pražský, svobodný pan Lev Skrbenský svátost biřmování. Ze Zdětína bylo biřmováno 18 chlapců a 26 dívek, z Chrástu 4 chlapci a 2 dívky.
Na druhý den 14. května jel arcibiskup přes Zdětín do Chotětova. Ve Zdětíně připravili mu občané slavné přivítání. Před kostelem byla slavobrána z chvojí a nápisy přes okresní silnici. Všechny domy byly ozdobeny prapory, věnci a mnohé ověšeny drapériemi.
Už ráno o osmé hodině očekávali arcibiskupa před slavobránou školní mládež v plném počtu 138, místní sbor dobrovolných hasičů v novém slavnostním stejnokroji, členové čtenářsko – hospodářské besídky a celé místní obecní zastupitelstvo.
Střelbou z hmoždířů a zvoněním byl oznámen příjezd kardinála do Zdětína. Mládež i občané poklekli, očekávajíce arcibiskupské požehnání. Kočár zastavil u slavobrány a pana arcibiskupa uvítal jménem obce starosta Václav Špitálský a jménem místní školní rady a za školu říd. učitel Josef Kavka.
Pan kardinál projevil radost z připraveného uvítání a odešel do filiálního chrámu, aby si ho prohlédl. V kostele pracovali totiž právě řemeslníci na vnitřní i vnější úpravě. Prováděla se důkladná oprava hlavně malby, odkrývaly se staré fresky, opravovaly se oltáře, kazatelna, dlažba, kruchta, lavice, apod. Vzácná stavba již úpravu potřebovala.
Když p. arcibiskup odjížděl z obce, zanechal pro zdejší chudé 16 K na podporu.

Poněvadž počet dětí ve Zdětíně povinných školní docházkou vzrostl přes 200, žádáno, aby místní dvojmístná obecná škola byla rozšířena na trojtřídní.

Příčinou vzrůstu počtu dětí bylo přibývání rodin deputátnických a pak přibývalo i dětí domkářů, kteří zakládali nové části obce Zdětína a to v části „na Drážkách“ a v nynějších ulicích vedoucích k Horkám.

Při zdejší škole byl v činnosti tzv. „polévkový ústav“. Vyvařovala Anna Kavková, industriální učitelka v době od 1. října do 1. dubna polévku a kávu. Předešlá léta vždy na vlastní náklad. 1. října 1902 založen „samostatný polévkový ústav“ přispěním dárců ze Sedlce a to na pokyn tamního příznivce chudých dětí Františka Gregora, obchodníka a hostinského. Ve Zdětíně nebylo u občanů pro tuto věc pochopení, ač děti ze Zdětína, které se přihlásily, byly stravovány také. Tento ústav trval pak po mnoho let.

3. června byl zvolen pan Václav Čančík, rolník ze Zdětína čp. 3, okresním starostou správního okresu novobenáteckého. Tuto funkci zastával pak až do roku 1919.

 

V roce 1903 se v obci narodilo 20 dítek:

10. 1. Bláhová Anna čp.36
10. 2. Kovář Josef čp.18
27. 2. Heřman Josef čp.49
1. 3. Novotná Anežka čp.89
29. 3. Miškovská Anna Aloisie Alžběta čp.28
3. 5. Kolenáčová Františka čp.18
21. 5. Heřmanová Anna čp.13
21. 6. Kvapil Alois čp.6
21. 6. Machová Anna Aloisie Alžběta čp.28
4. 7. Flajšner Antonín čp.12
7. 8. Šimonková Božena čp.25
12. 8. Prskavec Josef Chrást čp.76
13. 9. Pařízek Václav čp.48
1. 11. Heřmanová Anna Marie čp.22
10. 11. Štumpová Božena čp.52 (56)
21. 11. Verner Josef čp.48
27. 11. Naučová Marie Chrást čp.20
14. 11. Štěpánková Albína Marie Chrást čp. 50
7. 12. Bašusová Anna Marie čp.95
24. 12. Adášek Václav čp.82

 

V roce 1903 zemřelo v obci 12 osob:

7. 1. Douša Josef čp. 33 | *6. 3. 1856 | stáří 46r | zánět jater
2. 2. Votrubec Karel čp. 34 | *5. 11. 1902 | stáří 2m 26d | psotník
1. 2. Čaňáková Kateřina čp. 63 |stáří 71 r | rakovina prsu
8. 2. Havlík Bedřich Chrást čp. 20 | *6. 4. 1883 | stáří 19r 10m |souchotě
23. 2. Urban Václav čp. 2 |*23. 11. 1900 |stáří 2 r. 3 m. |zánět mozk. blan
1. 3. Vtelenská Anna Chrást čp. 20 | *23. 11. 1902 |stáří 3m |katar střevní
3. 3. Šubrtová Kateřina Chrást čp. 20 | *24. 4. 1839 | stáří 64r |revmatis kloub.
9. 4. Heřman Josef čp. 6 *28. 5. 1902 | stáří 10 m | psotník
10. 4. Špitálská Anna čp. 15 | stáří 91r |sešlost věkem
8. 5. Tuček Josef čp. 16 |stáří 79 r | rozedma plic
12. 6. Malá Alžběta čp. 22 | stáří 64 r | srdeční vada

 

Svateb bylo v roce 1903 ve Zdětíně 4:

4. 7. Doušová Marie čp.33, dcera Františka, hostinského,
Trnkou Františkem, rolníkem z Kochánku (N.B.)

7. 1. Pařízek Antonín, domkář čp.35, syn Václava domkáře,
se Štěpánkovou Františkou z čp.6. (N.B.)

11. 11. Lukavcová Anna čp.86, dcera Antonína, domkáře,
Růžičkou Václavem, domkářem z Brodců čp.30 (N.B.)

24. 11. Němečková Rosalie čp.19, dcera Josefa, krejčího,
se Šubrtem Josefem, rolníkem z Brodců čp.14.

1904

23. března došlo povolení Zemské školní rady, aby zdejší dvojtřídní škola byla rozšířena na trojtřídní. Pro technické překážky byla však třetí třída otevřena až od 1. září 1904.

10. dubna pořádala Čtenářsko–hospodářská besídka přednášku o Janu Amosu Komenském. Přednášel říd. uč Josef Kavka.

10. července konala se velká školní slavnost na Drážkách, při které spolupůsobila hlavně čtenářsko–hospodářská besídka se svým předsedou Františkem Bohuslavem. Po obvyklém programu byla mládež pohoštěna a to limonádou, pečivem a třešněmi.

V roce 1904 bylo kritické sucho. Ve Zdětíně nepršelo od 14. dubna do 15. května vůbec, 15. května málo a od toho dne nekáplo do konce srpna. V obci nebylo pamětníka takového sucha ve Zdětíně ani v okolí. Byl to neúrodný rok, o všecko veliká bída.
Následkem stálého sucha a vyschnutím pramenů nastala ve Zdětíně bída o vodu. I obecní studna „Dálka“ nedávala dostatečné množství vody pro občanstvo. Vydávalo se po jedné putně denně pro rodinu. I škola se musela spokojit s jednou putnou na celý den. Ostatní studny a kaly vyschly a nouze o vodu byla všeobecná.
Voda pro dobytek se dovážela až z Jizery.

V říjnu i v listopadu rozšířila se ve Zdětíně epidemie záškrtu.

V prosinci nastala tuhá zima.

V tomto roce byl sledován pohyb obyvatelstva v obci a zjištěno, že 47–56% sotva čtvrt roku v obci vydrží. Stěhuje se do jiných obcí a vrací se zpět zase po čtvrt roce, někdy i dvakrát v roce. Jedná se hlavně o zemědělské dělníky – deputátníky, kteří stále hledají lepší existenční podmínky.

Učitel zdejší školy Karel Syrový, který působil ve Zdětíně v r. 1904 již 8 roků, věnoval veškerý volný čas pěstování ovocných stromů, učil mládež štěpařství a jako nadšený pěstitel králíků, zavedl do Zdětína ušlechtilá plemena a jeho přičiněním se chov králíků v obci velmi rozšířil.

 

V roce 1904 se v obci narodilo 21 dítek:

6. 1. Vojtíšek Václav čp. 46
9. 1. Kořínek František Chrást čp. 20
17. 1. Novák Václav čp. 78
31. 1. Štruplová Marie Chrást čp. 76
22. 2. Černíková Anna Josefa čp. 13
26. 2. Novák Josef čp. 73
6. 3. Skála Václav Josef Chrást čp. 39
29. 2. Soukal František Matěj Václav čp. 39
18. 3. Ortová Anna čp. 13
26. 4. Plevková Aloisie čp. 12
21. 5. Štolovská Bohumila Marie čp. 9
31. 5. Klímová Anna čp. 18
2. 6. Šubrta František Chrást čp.76
12. 6. Hanka Václav čp.6
15. 8. Navrátil Karel Václav čp.91
17. 8. Kovář František čp.18
24. 8. Verner Josef František čp.53
12. 11. Měkotová Růžena čp.23
8. 12. Knobloch Josef čp.55
7. 12. Pařízková Anna čp.96
25. 12. Bašus Josef čp.95

V roce 1904 zemřelo v obci 8 osob:

28. 4. Tučková Terezie čp.69 | stáří 77 r | rozedma plic
3. 7. Beneš Antonín *15. 2. 1903 | 1 r | katar střevní
28. 7. Koula František čp.14 | 60 r | zánět jater
4. 9. Kovář František čp.18 |*17. 8. 1904 | 18d w psotník
18. 9. Lukavcová Kateřina čp.86 | *1833 | 71 r | sešlost věkem
30. 10.  Krejčíková Růžena čp.6 | *29. 11. 1903 | 11 m | zánět plic
2. 11. Bašusová Anna čp.95 | *7. 12. 1903 | 11 m | splaničky
29. 11.  Měkotová Růžena čp.23 | *19. 11. 1904 | 17 d |růže

Svateb bylo v roce 1904 ve Zdětíně 2:

9. 2. Šnejdarová Anna z čp.48
Vernerem Josefem, hosp. dělníkem z Horek (N.B.)

11. 4. Štrupl Josef, čeledín z Chrástu čp.76
Prokopovou Kateřinou z Chrástu čp.76 (N.B.)

1905

V lednu trvala tuhá zima po celý měsíc.

V červnu a červenci byla hrozná vedra. Nejvyšší teplota byla dne 4. 6. a 8. července a to 30°R.

Dne 1. listopadu měl slavný pohřeb občan Václav Resl, rolník z čp. 32, který byl 14 roků místním školdozorcem a věnoval se pilně a nezištně životu spolkovému.

Dne 24. prosince uspořádala Čtenářsko–hospodářská besídka ve Zdětíně spolu s besídkou v Sedlci slavnost vánočního stromku s nadílkou štědrovečerní a všechna mládež, hlavně chudá, byla bohatě podarována.
Při nadílce učinkoval smyčcový orchestr.

Výbor Čtenářsko–hospodářské besídky sestával v roce 1905 z předsedy Františka Bohuslava, jednatele Karla Miškovského a pokladníka Václava Resla.

Obecní zastupitelstvo propůjčilo v obecním domku čp. 8 zdarma byty pro zdejší učitele.

 

V roce 1905 se v obci narodilo 16 dítek:

22. 1. Heřman Josef čp.83
5. 3. Urban Josef čp.18 (otec neznámý)
6. 3 Horčicocvá Božena Marie čp.60
14. 3. Suldovský Václav František čp.94
13. 6. Urbanová Růžena čp.2
23. 6. Bláhová Anna čp.72
9. 7. Koželuh Josef čp.14
15. 7. Kolářová Emila čp.47
26. 7. Lukavec Josef Václav čp.86
28. 9. Ouředník Václav Chrást čp.76
4. 10. Veselý František čp.88
12. 10. Dvořák Antonín Josef čp.10
20. 11. Hejduková Božena čp.57
13. 12. Miškovská Věnceslava čp.16
Porodní bába od r. 1904 Marie Caldová.

V roce 1905 zemřelo v obci 13 osob:

20. 1. Soukal František čp. 18 | *29. 2. 1904 | stáří 11 m | střevní katar
21. 1. Benešová Alžběta čp. 1 | stáří 79 r | sešlost věkem
11. 2. Navrátil Karel čp. 91 | *15. 8. 1904 | stáří 5 m | střevní katar
9. 3. Heřman František čp. 50 | stáří 66 r | tbc
8. 5. Suchá Barbora čp. 49 | stáří 61 r |sešlost věkem
17. 5. Prachař Josef čp. 7 | *13. 11. 1896 | stáří 8 r | chorea
21. 7. Bímová Marie čp. 77 | *16. 2. 1831 |stáří 74 r | sešlost věkem
9. 10. Ouředník Václav Chrást čp. 20 | *28. 9. 1905 | stáří 10 d | střevní katar
18. 10. Hejlová Marie čp.6 | *25. 3. 1844 |stáří 61 r | náhlé krvácení
28. 10. Resl Václav čp.74 | *5. 5. 1829 | stáří 76 r | revmatis kloubní
31. 10. Mittasik Josef čp.29 |*1836 | stáří 69 r | sešlost věkem
22. 12. Svačinová Anna čp.25 | *12. 8. 1833 | stáří 72 r | zánět plic
25. 12. Heřman Josef čp.83 | *22. 1. 1905 | stáří 11 m | psotník

Svatba byla v roce 1905 ve Zdětíně 1:

6. 3. Nedělka Augustin, kovář ve Zdětíně čp. 92
Peškovou Marií ze Zdětína čp. 92 (N.B.)

1906

Hned v lednu vypukla epidemie spály, spalniček a černého kašle.

Obvodní lékař MUDr Jaroslav Prokůpek zjistil po vyšetření sociálních poměrů v jednotlivých rodinách, že nakažlivé nemoci přinášejí do obce stále se stěhující rodiny deputátníků, kteří přinášejí nemoci z jiných obcí do Zdětína.

Sociální poměry těchto rodin byly skutečně hrozné. Zjištilo se, že v některé světnici zemědělských deputátníků obývaly 3–4 rodiny s několika dětmi, kde byl nedostatek a na čistotu se naprosto nedbalo. Děti strádaly na ošacení i obuvi. Jídla bylo také málo. Matky neměly čas, aby dbaly o čistotu a hlavně výchovu. Děti chodily proto otrhané, špinavé a z podvýživy se dostavila tuberkuloza. Úmrtnost kojenců stále vzrůstala.  Hrozné bylo, když ještě otec holdoval kořalce. V takové rodině byly strašné poměry.

Rozmohlo se nemírné pití lihovin, takže na základě stížností musel v některých rodinách zakročit starosta obce za pomocí četnictva a hostinským bylo nařízeno, že některým občanům nesměli nalévat.

Rozpočet místní školní rady na rok 1906 činil 1401K 70h a byl krytý 9% přirážkou na obě obce Zdětín a Sedlec.

Václav Čančík, rolník a a okresní starosta, byl v březnu 1906 na léčení v lázních Opatií v Dalmácii u moře a přivezl odtud a z Istrie hvězdice, palmový hrozen, atd., které daroval místní škole.

 

V roce 1906 se v obci narodilo 21 dítek:

1. 1. Vernerová Růžena čp. 98
2. 4. Votrubcová Anna čp. 34
4. 5. Heřmanová Antonie čp. 65
15. 5. Štumpa Jaroslav čp. 56
16. 5. Tvrzník Jaroslav Jan Chrást čp. 50
22. 5. Plevková Bohumila Marie čp. 13
7. 6. Horčicová Marie čp. 60
27. 6. Procházková Anna čp. 37
28. 6. Bašusová Marie čp. 95
25. 6. Šubrta Jaroslav Chrást čp. 76
29. 7. Pecháček Josef čp. 90
28. 7. Navrátilová Zdeňka čp. 91
22. 8. Šulc Josef čp. 90 (otec neznámý)
24. 10. Křápová Aloisie Anna čp. 49
1. 11. Vinklář František Chrást čp. 20
30. 10. Horáková Božena čp. 15
2. 11. Tymešová Růžena čp. 18
17. 11. Kos Josef čp. 12 (otec neznámý)
20. 11. Pařízek Josef čp. 96
19. 11. Kovářová Božena čp. 18
30. 12. Svoboda Václav čp. 14

V roce 1906 zemřelo v obci 10 osob:

22. 1. Vitiska Petr čp. 9 | 65 let | sešlost věkem
3. 4. Křepelka Jan čp. 8 | * 23. 8. 1825 | 80 let | sešlost
14. 4. Votrubcová Anna čp. 34 |* 1. 4. 1906 |10 d. |střevní katar
14. 10.  Šulc Josef čp. 91 | * 22. 8. 1906| 1 m. 22 d. | růže hlavy
16. 10.  Pecháčková Františka čp. 42 | * 29. 7. 1906 |40 r. | záducha
25. 10. Koulová Anna čp. 14 | * 28. 3. 1873 |33 r. |souchotě
21. 11. Pecháček Josef čp. 42 |* 29. 7. 1906 | 3 m. 22 d. | zánět plic
23. 11. Tymešová Růžena čp. 18 | * 2. 11. 1906 | 21 d. | lues
27. 11. Kos Josef čp. 8 | *17. 11. 1906 | 10 d. | střevní katar
17. 12. Bašusová Marie čp. 95 |* 28. 6. 1906 | 5 m. | kašel zajíkavý

Svateb bylo v roce 1906 ve Zdětíně 6:

13. 2. Dvorská Anna čp. 45, dcera Václava D., čp. 48
a Tymeš Václav, hosp. dělník dražického dvora.

15. 8. Svoboda Václav, kočí ve Zdětíně čp. 14
a Nováková Marie ze Zdětína čp. 14

21. 8. Dvorská Františka čp. 52, dcera Václava D., domkáře čp. 45
a Svoboda František, kovář z Dražic

29. 9. Svačinová Bohumila čp. 13, dcera Václava, rolníka Praha čp. 13
a Dr. Urban Oldřich v Rokytnici.

13. 10. Pařízková Rosalie čp. 38, dcera Václava P., domkáře
a Pelc Václav, zedník Nemyslovice čp. 14.

12. 11. Heřmanová Karolina čp. 50 dcera † Františka H., domkáře čp. 50
a Davídek František, tesařský mistr z Obodře čp. 12.

1907

Hned z jara přišla nová epidemie „příušnic“. Nebylo takřka roku, aby některá epidemie nakažlivých chorob nezachvátila obec. A příčina? Bídné sociální poměry v rodinách zemědělských dělníků a naprosté zanedbávání základních pravidel hygieny.

Svěcení kostela

Zdětínský kostel Všech svatých, který se připomíná již r. 1260 jako farní s plebánem (farářem) Lupusem r. 1392.

Tato vzácná gotická památka ze XIV. století byla opravována uvnitř i vně již od roku 1903 a to od generální visitace, kterou vykonal 11. května 1903 kníže kardinál Lev Shrbenský. Oprava trvala až do konce r. 1906.

Byly opraveny vzácné freskové malby z konce 14. století na zdech u presbytáře, pak gotická okna, sloupoví a oblouky, oltáře, strop, kazatelna aj. Opravena kruchta pro zpěváky, dlažba a malby.

Restaurování vzácných památek prováděli nejpřednější umělci – odborníci z Prahy a to Gustav Miksch, malíř a restaurátor, Christon – freskař, Janša Jan, malíř a restaurátor, sochaři a truhláři – opravdoví odborníci.

Náklad oprav činil 14.000 K. a byl uhrazen ze zádušní pokladny.

Dne 6. ledna r. 1907 byl znovu kostel, v němž posledně byla sloužena mše 11. května r. 1903 o pohřbu občana Jana Tučka, slavným způsobem vysvěcen.

Svěcení vykonal arc. Vikář a farář Šimon Bejvl z Vinoře u Prahy za asistence děkana Karla Čermáka z Benátek, kaplanů J. Ptáčka, Václava Levory z Nov. Benátek, faráře Jaredy z Chotětova a kněží z Předměřic.

Slavnosti se zúčastnilo celé obecní zastupitelstvo ze Zdětín a Sedlce, místní sbor dobrovolných hasičů, čtenářsko-hospodářská besídka, učitelský sbor s mládeží a snad všechno občanstvo ze Zdětína.

Mrazy přes 30° R

V roce 1907 trvala od ledna až do velikonočních svátků tuhá zima a silné mrazy. Napadly spousty sněhu, doprava byla přerušena skoro všude, na silnicích se utvořily několikametrové závěje. Často se přehnaly větrné smršti a vánice podobné orkánům.

Všeobecné volební hlasovací právo

Rok 1907 má důležitý význam pro český národ, neboť toho roku bylo konečně uznáno pro všecky země na říšské radě zastoupené „všeobecné volební právo“. Základní právo občanské, o které bylo mnoho roků dělnickými organizacemi tolik bojováno a při různých bouřích a manifestacích padlo i několik lidských životů.

Konečně bylo splněno, aby nejen ti, jímž dopřáno hmotného bohatství, ale i ti, kteří jim k majetku svou prací pomáhali a jichž byla většina, mohli rozhodovati ve volbách, kdo má hájiti jejich zájmy a požadavky.

A tak podle nového platného volebního řádu konaly se první volby v Čechách a jiných zemích rakouské-uherské říše a po všech obcích do říšské rady. První volby se konaly 14. května, druhé užší 23. května.

Volby říšského poslance

Ve Zdětíně se konaly volby v úterý dne 14. května od 10 hodin do 2 hodin odpoledne v první třídě obecné školy a v čekárně druhé třídy. V obou třídách nebylo toho dne vyučováno.

Zeměpanským komisařem byl Václav Suldovský, předsedou Václav Čančík a zapisovatelem řídící učitel Josef Kavka.

Za poslance byl zvolen agrární poslanec Karel Prášek ze Hřivna, zemský a dřívější říšský poslanec a to 123 hlasy ze 140 hlasů oprávněných ve Zdětín. Bylo tedy 17 hlasů proti.

Zdětín patřil do volebního okresu č. 47. Byl zvolen týž poslanec do říšské rady za venkovské obce Nové Benátky, Nymburk a Brandýs n. L.

Slavnost Božího Těla

Dne 2. června 1907 konala se opět po 4 letech ve zdětínském kostele slavnost Božího Těla s početným průvodem po návsi za účasti místních spolků, korporací a velkého počtu občanstva.

V. Všesokolský slet

Ve dnech 28.–30. června konán byl v Praze V. všesokolský slet, kterého se zúčastnili i mnozí občané zdětínští, nadšení pro myšlenku sokolskou. Sletu se zúčastnilo mnoho zahraničních krajanů ze všech zemí, hlavně z Francie, Ruska, Bulharska, Černé Hory, Berlína, Anglie, Ameriky i afrického Alžíru. Slet byl velkolepý a zanechal naší vlasti i národu slavnou památku za hranicemi.

Přednáška Josefa Kavky

14. prosince měl řídící učitel Josef Kavka ve Zdětín přednášku „Cestování po Slovensku“ za velké účasti občanů.

Živelné pohromy

Rok 1907 byl bohatým na živelné pohromy. Již od jara trvaly časté lijavce, časté bouřky s vichřicemi a krupobitím. Mnohokrát se přihnaly průtrže mračen. Na úrodě byly způsobeny značné škody. Pole byla často zaplavena vodou, ze strání smetena úroda, zahradníci a sadaři utrpěly hrozné škody. Hlavně zahrady utrpěly.

Sena na polích a lukách většinou tohoto roku shnila, jen málo se jich dostalo domů. Z luk při Jizeře bylo seno většinou odplaveno, neboť řeka se několikráte vylila. Řepka ponejvíce shnila, v nížinách odplavala. Žně se opozdily o 10 dnů a obilí se stěží dostávalo do stodol, mnoho obilí toho roku na poli vzrostlo. Škody byly nedozírné. Nastala bída, nedostatek.

Občané přičítali tyto živelné pohromy planetě Marsu a tuhé letošní zimě.

V roce 1907 se v obci narodilo 20 dítek:

5.1. Ledvinková Marie čp. 6
11.3. Šádek Jaroslav čp. 28
26.3. Lukavec Václav Antonín čp. 86
24.4. Prouza Bohumil čp. 8
20.4. Verner Ladislav čp. 98
6.5. Pešková Antonie Marie čp. 38
17.5. Novosadová Josefa Chrást čp. 10 otec neznámý
22.6. Urbanová Aloisie čp. 2
7.7. Sedláček Václav čp. 53
11.7. Šrámek František čp. 3
18.7. Novotný Václav čp. 28
19.8. Obrázková Božena čp. 11
7.9. Šubrt Josef čp. 100
11.9. Heřmanová Ludmila Marie čp. 83
27.9. Kurmíř Josef Chrást čp. 25
16.10 Beranová Božena čp. 54
23.10. Maštalíř Václav čp. 12
2.11. Štumpová Bohumila čp. 56
17.11. Tymeš Josef čp. 37
19.12. Klíma Josef František čp. 53
V tomto roce se připomíná nová porodní bába Koubková Marie ml. z Nových Benátek.

V roce 1907 zemřely v obci 4 osoby:

27.2. Dlasková Barbora | čp. 12 | *21.5.1872 | 33 r. | krvácení
29.10. Zachoval František | čp. 33 | *1852 | 55 r. | smrt oběšením
30.11. Dytrychová Kateřina | čp. 88 | 63 r. | sešlost věkem
30.11. Maštalíř Václav | čp. 12 | *23.11.1907 | 1 m. 9 d. | střevní katar

Svateb bylo v roce 19074 ve Zdětíně 7:

29.1. Legner Josef, kovář ve Zdětíně čp. 8
a Kosová Kateřina ze Zdětína čp. 8

16.4. Pařízková Anna čp. 38, dcera Václava P., domkáře čp. 36
a Peška František, dělník čp. 92

20.5. Novák Ladislav, kočí ve Zdětíně čp. 6
a Zvěřinová Barbora Zdětín čp. 6

13.7. Špitálská Marie čp. 15, dcera Václava Š., rolníka
a Salač František, rolník ve Hřivně čp. 17

1.10. Šubrtová Anna z čp. 102
a Vojáček Emanuel, dělník Chotětov čp. 6

18.11. Dvorská Alžběta z čp. 45, dcera Václava D., domkáře
a Manda Václav, dělník Lážovice

26.11.  Matuna František, zednický polír z čp. 51, syn Antonína M., listonoše a kupce
a Janatová Marie ze Zdětín čp. 105

1908

V lednu řádila epidemie „spalniček“ a trvala až do 25. března. Přes měsíc až do 17. února byla zdejší škola uzavřena. Úmrtí nebylo.

V březnu pořádal řídící učitel Josef Kavka přednášku „O výchově rodinné“, v červnu „O robotě a robotním patentu z roku 1848“.

Mnoho zdětínských občanu zúčastnilo se Jubilejní zemské výstavy umělecké v Praze v Královské oboře, která se pořádala od 16. května a to na oslavu 60-ti letého panování císaře a krále Františka Josefa I. Český národ ukázal svou vysokou kulturní vyspělost ostatním národům nejen v rakouské říši, ale i za hranicemi.

V říjnu řádila epidemie záškrtu a trvala až do konce prosince 1908.

1. prosince se slavilo 60-ti leté panování císaře Františka Josefa I. Oslavy se jako vždy museli povinně zúčastnit zástupci úřadů a korporací, aby vyslechli chválozpěvy "o starém a neschopném císaři". Většina občanstva však oslavu ignorovala a mimo školy nebylo vidět praporů ani v říšských ani zemských barvách.

Rok 1908 byl zcela normální. Nebyly živelné pohromy a úroda toho roku byla velmi pěkná jak na polích, tak v ovocných sadech.

 

V roce 1908 se v obci narodilo 22 dítek:

1. 1. Urban Alois Josef čp. 9
4. 1. Svoboda Jaroslav čp. 14
12. 1. Kubisko Antonín Chrást čp. 20
4. 2. Novák Václav čp. 6
14. 2. Bým Josef čp. 85
16. 2. Pařízek Bohumil čp. 96
25. 3. Heřman František čp. 65
30. 3. Hloucalová Božena čp. 15
15. 4. Bašusová Marie čp. 95 dvojčata
16. 4. Bašus Bedřich čp. 95 dvojčata
19. 4. Chudomel Jaroslav Karel Chrást čp. 20
19. 4. Jánská Paulina čp. 2
21. 4. Koulová Milada–Anna čp. 14
26. 5. Derihová Anna Chrást čp. 20
23. 5. Lukavec Josef čp. 86
5. 7. Šubrtová Božena Chrást čp. 76
10. 7. Plevka Václav čp. 44
1. 8. Nováková Miloslava-Marie čp. 78
7. 9. Matunová Marie čp. 105
15. 10. Kvapilová Marie Anna čp. 101
3. 11. Prskavec Václav František čp. 13
30. 12. Legnerová Anna Kateřina čp. 73

V roce 1908 zemřelo v obci 9 osob:

12. 1. Pekař Alois Chrást | čp. 20 | *7. 11. 1907 | 2 m. 7 d. | psotník
30. 1. Říha Václav čp. 53 | *5. 6. 1830 | 77 r. | sešlost věkem
9. 3. Klíma Josef čp. 53 | *19. 12. 1907 | 2 m. 21 d. | zádušní kašel
15. 4. Šrámek František čp. 3 | *11. 7. 1907 | 9 m. | střevní katar
19. 4. Davídková Alžběta čp. 3 | *28. 3. 1857 | 51 r. | TBC
25. 4. Kubisko Josef Chrást čp. 20 | *12. 1. 1908 | 3 m. | katar střev
10. 8. Doležalová Veronika čp. 18 | 77 let | sešlost věkem
15. 12. Pšádová Anna čp. 61 | *1825 | 83 let | rak. nad okem
21. 12. Vágnerová Františka čp. 21 | *11. 12. 1854 | 54 let | neprůchod. střev

Svateb bylo v roce 1908 ve Zdětíně 4:

4. 2. Beran František, kočí ve Zdětíně čp. 54
a Hloucalová Rosalie ze Zdětína čp. 54, dcera Jana H., nádeníka z čp. 57

15. 2. Malý Josef, rolník čp. 31, syn Josefa M., rolníka
a Štychová Anna-Ludmila, dcera Josefa Š., rolníka čp. 17

24. 8. Hloucalová Marie čp. 57, dcera Jana H., dělníka z čp. 55
a Hejduk František, čeledín Zdětín čp. 2

16. 11. Kuchařová Marie čp. 37, dcera Josefa K., ovčáka
a Krejčík František, dělník St. Benátky čp. 34.

1909

Zima byla v tomto roce mírná. V březnu a dubnu řádily opět v obci plané neštovice.

V březnu se konaly volby do místní školní rady a zvoleni byli:
Předsedou:  Václav Špitálský, starosta obce
Virilisté: Karel Čermák, děkan z N. Benátek, za duchovní správu
Josef Mrázek, ředitel panství ze St. Benátek za velkostatek
Josef Kavka, řídící učitel
Členové: Karel Miškovský, rolník čp. 16, místní dozorce školní
Jan Lebeda, zástupce obce Zdětín
Josef Suldovský, náhradník
Václav Plicka a Václav Fabián, zástupci obce Sedlec
Josef Chramosta, náhradník
Do okresní školní rady byl opět zvolen Václav Čančík, rolník ze Zdětína čp. 3.

V září vypukla epidemie spály a od té doby až do konce roku se vlekly infekční choroby.

Rok 1909 byl úrodný – bez živelních pohrom, ani jiných pro obec význačných událostí.

 

V roce 1909 se v obci narodilo 17 dítek:

27. 1. Maštalířová Božena Kateřina čp. 13
3. 2. Chorvátová Zdeňka Alžběta čp. 13
3. 4. Tymeš Václav Bohumil čp. 45
26. 4. Malý Stanislav Josef čp. 31
15. 5. Křupalová Marie Chrást čp. 20 (otec neznámý)
17. 6. Votrubcová Zdeňka čp. 34
17. 6. Hurych Jaroslav čp. 16
20. 6. Bašus Alois čp. 95
23. 6. Švimberská Anna Marie čp. 89
11. 8. Karmířová Anna Chrást čp. 80
30. 9. Kovářová Anna čp. 12
8. 10. Kovář František čp. 19
7. 10. Šubrta Václav Chrást čp. 76
7. 11. Novák Jaroslav čp. 79
26. 11. Štumpa Bohuslav čp. 56
19. 12. Plevková Marie Štěpánka čp. 47
30. 12. Vojtěchová Marie Anna čp. 104

V roce 1909 zemřelo v obci 12 osob:

15. 1. Pecháčková Marie čp. 91 | *11. 11. 1821 | 88 let | sešlost věkem
18. 1. Pauzrová Rosalie čp. 1 | *1. 9. 1837 | 72 let | zánět ledvin
19. 2. Kovář Josef čp. 12 | *21. 2. 1903 | 5 r. 11 m. | zánět ledvin
16. 3. Bašusová Marie čp. 95 | *15. 4. 1908 | 11 m. 5 d. | střevní katar
30. 3. Dvořák Josef čp. 88 | *15. 1. 1853 | 56 r. | zánět ledvin
1. 5. Davídková Karolina čp. 103 | *10. 12. 1879 | 29 r. | TBC plic
18. 5. Pekařová Anna - | *1865 | 44 r. | náhle na poli
12. 9. Koula Václav čp. 14 | *19. 9. 1893 | 15 r. 11 m. | TBC plic
5. 10. Šulcová Anna čp. 29 | *17. 5. 1898 | 11 r. | TBC mozk. blan
9. 10. Reslová Ludmila čp. 74 | *7. 1. 1832 | 77 r. zánět
25. 10. Kovářová Anna čp. 13 | *30. 9. 1909 | 27 d. | katar střev
28. 11. Štěpánek Josef čp. 77 | 59 let | mrtvice

13.9. převezena z Kochánek do Zdětína Doušová Alžběta, vdova po Františkovi Doušovi, hostinském a rolníku, dříve ve Zdětíně čp. 33.
*8.1.1826 – zemřela ve stáří 83 let, rozená Kožichová z Malých Všelis.

Svateb bylo v roce 1909 ve Zdětíně 6:

22. 2. Sus Josef čp. 41, syn Josef S., obuvníka čp. 48
a Jaklová Josefa ze Zdětína čp. 31, vdova ze Zruče.

20. 4. Šubrta Karel, kočí, Chrást čp. 20
a Fryntová Františka, Chrást čp. 20

20. 6. Kuchařová Anastázie čp. 3, dcera Josefa K., dělníka čp. 7
a Vojtěch Karel, zedník, Kbel čp. 15

10. 8. Šubrtová Anna čp. 21, vdova po hostinském
a Christ Jan, dělník z Horních Podčaplí čp. 134.

27. 9. Splavec Václav, kočí, čp. 14
a Pecháčková Marie, čp. 15

1. 11. Davídek František, domkář čp. 103
a Urbanová Alžběta ze Zdětín čp. 19.

1910

V tomto roce nebyla téměř žádná zima a špatná zimní povětrnost podporovala epidemie nakažlivých chorob, které se u dětí velmi rozšířily.

Polní práce začaly v tomto roce již počátkem března.

Rok 1910 byl bohatý na oslavy různých výročí panujícího habsburského rodu a to 4. října 80 narozeniny Františka Josefa I., 19. listopadu jmeniny zemřelé císařovny Alžběty a 2. prosince jubileum 62. výročí nastoupení vlády císaře Františka Josefa I. A jako obvykle školní slavnosti, slavné služby boží, černo-žluté prapory, oslavné řeči ap. Většina občanstva však slavnosti ignorovala. Účastnili se jen ti, kteří museli a kteří by pro neúčast byli pronásledováni.

V říjnu bylo nutné ze zdejší školy vyloučit 2 dívky z důvodu nemravného chování, jehož se dopustily během letních prázdnin a byly příčinou sebevraždy zdejšího váženého občana.

2. prosince přednášel v hostinci u Beitlerů učitel Bedřich Kaiser na téma: „Kterak jest u nás postaráno o výchovu dětí nešťastných“ a Josef Kavka, řídící učitel „O zemích jihoslovanských a tamních národech“. Přednesl ze svého cestopisu.

11. prosince a 26. prosince byla sehrána divadelní hra „Láska k vlasti“ s předehrou „Na bojišti“. Výtěžek 40 K. zaslán České zemské komisi pro zanedbané děti v Praze.

Sčítání lidu.
31. prosince 1910 bylo provedeno sčítání lidu.
Království české mělo 6,770.000 obyvatel.
Soudní okres Mladá Boleslav 48.464 obyvatel.
Soudní okres Nové Benátky 27.299 obyvatel.
Obec Zdětín s osadou Dražice 879 obyvatel, celkem 145 domů s 202 rodinami.

 

V roce 1910 se v obci narodilo 22 dítek:

16. 1. Heřman Josef čp. 83
25. 1. Obrázek Václav František čp. 11
29. 1. Heřman Bohuslav čp. 65
19. 2. Soukalová Anna čp. 97
21. 3. Pařízková Zdeňka čp. 96
15. 3. Batala Josef Václav-Leopold Chrást čp. 37
19. 4. Pokorná Marie Anna čp. 46
28. 4. Maštalířová Růžena Antonie čp. 13
1. 5. Splavec Václav čp. 9
16. 5. Navrátilová Kristina Božena čp. 91
19. 5. Menčík Vilém čp. 26
29. 5. Lukavcová Ludmila Anna čp. 86
2. 6. Koula František Jaroslav Josef čp. 14
8. 6. Davídek Václav Josef čp. 103
20. 6. Prkno-ová Růžena čp. 39
10. 7. Vernerová Božena čp. 19
1. 8. Hejduková Růžena čp. 18
11. 8. Zlámaná Božena čp. 14
18. 8. Legnerová Marie Božena čp. 73
21. 8. Zdobinská Marie čp. 15
17. 9. Doležalová Anna Antonie čp. 39
12. 11. Došlá Marie Anna čp. 45

V roce 1910 zemřelo v obci 13 osob:

5. 2. Bernard Josef čp. 100 | *23. 7. 1909 (6 m.) | katar střev
9. 4. Heřmanová Marie čp. 83 | *3. 8. 1874 (35 r.) | TBC plic
1. 6. Kovář František čp. 94 | *12. 3. 1838 (72 r.) | sešlost věkem
10. 7. Votrubová Marie čp. 34 | *20. 10. 1847 (62 r.) | zkornatění cév břišních
16. 7. Prkno-ová Růžena čp. 41 | *28. 6. 1910 (18 d.) | katar střevní
1. 8. Orság Josef Chrást čp. 76 | *23. 3. 1910(4 m. 9 d.) | svor
5. 8. Heřman Josef čp. 83 | *16. 1. 1910 (7 m. 26 d.) | cholerina dětská
7. 9. Maštalířová Růžena čp. 13 | *28. 4. 1910 (4 m. 9 d.) | psotník
16. 9. Šubrta Václav Chrást čp. 76 | *16. 9. 1909 (11 m.) | zánět trubic
11. 9. Čančík Jan čp. 63 | *21. 8. 1833 (77 r.) |výlev krve do mozku
12. 10. Jandl Antonín čp. 37 | *30. 6. 1843 (67 r.) | sebevražda oběšením
29. 10. Obrázková Anna čp. 11 | *24. 8. 1870(40 r.) | TBC plic
7. 12. Šimková Anna čp. 31 | *16. 2. 1842(67 r.) | rozedma plic

Svateb bylo v roce 1910 ve Zdětíně 5:

11. 4. Prskavec Václav, kočí Chrást čp. 20
a Ulrichová Kateřina Chrást čp. 20

16. 5. Kavková Anna čp. 40, dcera Josefa K., řídícího učitele
a Vocetka Viktor, strojník Ml. Boleslav, čp. 162

13. 9. Heřmanová Anna čp. 50, dcera Františka H., domkáře
a Krojidlo Jan, domkář z Vápenska čp. 19

25. 9. Chramostová Marie čp. 99, dcera Antonína Ch., tesaře čp. 58
a Sedláček Antonín, lakýrník, Hracholusky čp. 289

26. 9. Horčicová Anna čp. 84, dcera Františka H., domkáře čp. 84
a Abraham Václav, mistr sedlářský z Horek čp. 57.

1911

Zima byla v tomto roce mírná.

V lednu a únoru řádil v obci opět „černý kašel“.

Z tohoto roku není nikde zaznamenáno zvláštních událostí.

Úroda toho roku byla po všech stránkách vesměs velmi dobrá – počasí příznivé – živelní pohromy žádné.

Stav zvěře velmi dobrý a hlavní hon v prosinci pořádaný byl v tomto roce zvlášť slavný.

 

V roce 1911 se v obci narodilo 19 dítek:

19. 1. Prskavec Josef Chrást čp. 80
20. 3. Šubrta Václav čp. 76
3. 4. Jelínková Božena ?
29. 4. Ivanicki Marie Chrást čp. 20
19. 5. Prachařová Božena Marie čp. 7
1. 6. Novák Jaroslav čp. 53
20. 6. Šála Alois čp. 12
26. 6. Pabiška František čp. 42 otec neznámý
2. 7. Heřman Josef čp. 83
23. 7. Batala Miloslav Josef Chrást čp. 47
23. 7. Malá Ludmila Anna čp. 31
5. 8. Pokorný František Tomáš čp. 46
12. 9. Splavec Miloslav František čp. 14
15. 9. Soukal Václav čp. 97
25. 9. Plevka František Václav čp. 47 syn krejčího
28. 9. Rakušan Václav čp. 45
10. 12. Vojtíšek Stanislav čp. 110 otec neznámý
12. 12. Bareš František čp. 9
14. 12. Šesták Karel čp. 92
Od konce roku 1911 koná službu porodní báby Anna Donátová ve Zdětíně čp. 21.

V roce 1911 zemřelo v obci 21 osob:

5. 1. Kálecká Terezie čp. 92 | *12. 6. 1840 (70 let) | sešlost věkem
18. 1. Zdobinská Marie čp. 31 | *21. 8. 1910 (5 m.) | psotník
17. 3. Komůrka Bohumil čp. 16 | *12. 9. 1910 (6 m.) | psotník
21. 3. Čančíková Anna čp. 6 | *5. 2. 1835 (76 r.) | zkornatění cév
23. 3. Prskavec Josef Chrást čp. 80 | *19. 1. 1911 (2 m.) | psotník
21. 4. Bašus Jan čp. 95 | *18. 12. 1841 (69 r.) | mozková mrtvice
24. 4. Šubrta Václav Chrást čp. 76 | *20. 3. 1911 (1 m.) | katar střev
19. 5. Pařízek Antonín čp. 96 | *16. 7. 1908 (3 r. 2 m.) | křeč hlasivky
12. 6. Šlamborová Anna čp. 31 | *16. 5. 1843 (68 r.) | kurděje
27. 6. Ivonická Marie Chrást čp. 20 | *29. 4. 1911 (1 m. 27 d.) | střevní katar
1. 7. Jelínková Božena čp. 100 | *3. 4. 1911 (3 m.) | střevní katar
14. 7. Šimunková Marie čp. 29 | *24. 2. 1857 (54 r.) | rakovina dělohy
14. 7. Hejduk Václav ? | *5.5.1911 (2 m. 9 d.) | střevní katar
24. 7. Sus Václav čp. 41 | *4. 2. 1891 syn obuvníka | utopil se v Poděbradech
19. 8. Lukavcová Lidmila čp. 86 | *1883 (28 r.) | TBC plic
12. 10. Heřman Václav čp. 65 | *11. 10. 1866 (44 r.) | rakovina jater
14. 10. Malá Lidmila čp. 31 | *23. 7. 1911 (2 m. 21 d.) | střevní katar
17. 10. Splavec Miloslav čp. 14 | *13. 9. 1911 (1 m.) | psotník
12. 11. Novotná Alžběta čp. 77 | *14. 6. 1865 (46 r.) | rakovina jícnu
13. 11. Lukavec Václav čp. 86 | *20. 3. 1907 (4 r. 7 m.)  | záškrt
27. 11. Šubrtová Antonie Chrást čp. 76 | *21. 2. 1883 (28 r. 9 m.) | TBC plic
Překvapuje veliká úmrtnost kojenců.

Svateb bylo v roce 1911 ve Zdětíně 5:

8. 2. Čechová Anna čp. 92, dcera Josefa Č. poklasného z Dražic
a Josef Šesták, sedlář z D. Slivna čp. 16

25. 2. Miškovská Aloisie čp. 16, dcera Karla M., rolníka Praha
a Král Rudolf, rolník ve Spomyšli čp. 26

8. 5. Dvořák Josef, čp. 88, syn Josefa D., domkáře
a Fibikarová Josefa z čp. 88 z Horek čp. 19

9. 5. Došlý Josef, kočí čp. 15
a Dvorská Kristina čp. 45, dcera Václava D., hlídače trati z čp. 45

17. 9. Kolářová Kateřina čp. 47, dcera Josefa K., domkáře
a Slavík Stanislav, obuvník z D. Bousova č. 289

1912

Starostou obce byl Václav Špitálský, rolník z čp. 15.
Ponocným v obci byl Josef Kuchař, který bydlil v obecním domku čp. 8 a jeho manželka zastávala místo školnice.

V roce 1912 působili na škole tito učitelé: Josef Kavka, řídící učitel, Josef Volf, učitel, Bedřich Kaiser, učitel a Anna Kavková, industriální učitelka.
Václav Čančík, rolník čp. 3, t. č. okresní starosta okresu novobenáteckého, byl zvolen na další šestileté období členem okresní školní rady.
Ve Zdětíně byla zvolena na nové tříletí místní školní rada:
1) Václav Špitálský, starosta obce–předseda,
2) Karel Miškovský, místní školní dozorce,
3) Jan Lebeda, zástupce obce Zdětín,
4) Václav Fabián, zástupce obce Sedlec
5) Josef Pospíšil, zástupce obce Sedlec.
Virilisté:
P. Stanislav Kovář, děkan z Nov. Benátek za duchovní správu,
Josef Mrázek, vrchní ředitel panství, za velkostatek,
Josef Kavka, řídící učitel za správu školy.

Ve škole měla být upravena učebna, protože nevyhovovala po zdravotní stránce. K úpravě však nedošlo, protože by se jeden z učitelů bydlící ve školní budově musel vystěhovat a nebylo možné pro něho sehnat v celé obci byt.

V dubnu až v červnu řádila v obci epidemie „spalniček“ a mnoho rodin bylo úplně zamořeno.

VI. všesokolský slet.
Ve dnech 28. června až 1. července zúčastnilo se mnoho občanů ze Zdětína VI. Všesokolského sletu v Praze, kde byl současně odhalen pomník Otce národa – velikého našeho dějepisce Františka Palackého.

21. června byla otevřena Krajinská severočeská výstava v Mladé Boleslavi, které se ze Zdětína zúčastnili snad všichni občané bez rozdílu, mladí i staří a někteří i několikrát, protože každého zaujala bohatými expozicemi.
Velikému zájmu se těšila sekce zemědělská a průmyslová, kde návštěvníky překvapilo mnoho novinek a vynálezů.

V listopadu opět v obci řádil „černý kašel“.

4. prosince zemřel rolník Jan Lebeda, čp. 30, zasloužilý člen místní školní rady, člen výboru Občanské záložny v Benátkách a člen místních spolků.

V neděli dne 22. prosince se konala slavnost „dětského dne“ ve prospěch České zemské komise pro opuštěné a zanedbané děti a to v sále hostince Rudolfa Beitlera. Program obstaral učitelský sbor se žáky obecné školy a hlavním číslem programu byla vánoční zpěvohra s ouverturou o 3 jednáních „Budečské jesličky“ od Dr. Amerlinga. Čistý zisk činil 66 K 80 h. Tento obnos byl zaslán přímo České zemské komisi. Poněvadž o divadelní představení byl nesmírný zájem, bylo opakováno v neděli 5. ledna 1913 a čistý zisk 20 K byl věnován na žákovské pomůcky.

V roce 1912 nebylo živelních pohrom, úroda velmi dobrá, všeho dostatek.

 

V roce 1912 se v obci narodilo 23 dítek:

5. 1. Došlá Anna Marie čp. 13
6. 1. Honzík Václav Jan Chrást čp. 20
24. 1. Orságová Božena Chrást čp. 20
10. 2. Králová Vlasta čp. 114
6. 4. Prskavec František Chrást čp. 20
14. 4. Bahník Václav Bohumil čp. 54
29. 4. Šubrta Václav Chrást čp. 20
19. 6. Pařízek František čp. 96
16. 7. Verner Jaroslav čp. 98
21. 7. Štumpová Františka čp. 56 dvojčata
21. 7. Štumpová Anežka čp. 56 dvojčata
27. 7. Měkotová Anna čp. 119 otec neznámý
27. 7. Pařízek Jaroslav Jan čp. 109
9. 8. Hurychová Marie čp. 16
13. 8. Bittnerová Marie čp. 107 otec neznámý
29. 8. Bašusová Josefa čp. 95
1. 9. Bohuslavová Božena čp. 27
13. 9. Bernard Josef čp. 100
20. 9. Heřman Bohumil čp. 83
19. 9. Batalová Ludmila Chrást čp. 37
5. 10. Orságová Božena Chrást čp. 20
29. 10. Drbohlav Bohumil Josef čp. 15
30. 10. Lišková Marie Antonie čp. 8
Porodní bába: Anna Donátová ze Zdětína čp. 21 – zkoušená.

V roce 1912 zemřelo v obci 12 osob:

15. 3. Bareš František čp. ? | *12. 2. 1911 (3 m.) | katar střev
5. 4. Hadrbolcová Marie čp. 100 | *26. 2. 1862 (50 r.) | rakovina
10. 5. Jandlová Marie čp. 37 | *27. 8. 1843 (68 r.) | bronchitis
25. 7. Štumpová Františka čp. 56 | *21. 3. 1912 (4 dni)
26. 7. Štumpová Anežka čp. 56 | *21. 3. 1912 (5 dnů) | atelektasa plic, vrozená slabost
28. 7. Pařízková Pavlína čp. 96 | *19. 6. 1912 (1 m. 9 d.) | katar střev
10. 10. Benešová Marie Chrást | *9. 1. 1901 (11r.) | zánět mozk. blan
24. 10. Adášek František čp. 75 | *17. 1. 1866 (46 r.) | sebevražda oběšením
12. 11. Měkotová Anna čp. 119 | *27. 7. 1912 (3 m.) | katar střev
26. 11. Orság-ová Božena Chrást čp. 80 | *5. 10. 1912 (1 m.) | psotník
4. 12. Lebeda Jan čp. 30 | *2. 7. 1851 (61 r.) | rakovina krku
31. 12. Soukal Václav čp. 97 | *15. 9. 1911 (1 r. 2 m.) | křeč hlasivek

Svateb bylo v roce 1912 ve Zdětíně 4:

3. 2. Dvorská Růžena čp. 45, dcera Václava, domkáře
a Rakušan Václav, krejčí v Litoměřicích čp. 8

6. 2. Bohuslavová Anna čp. 27, dcera Františka, rolníka
a Svoboda Václav, rolník Oboř č. 1

13. 7. Jandl Karel, rolník čp. 37, syn Antonína, obuvníka
a Obrázková Marie čp. 11, dcera Františka, obuvníka

17. 11. Honzík Josef, Zdětín čp. 107 z Karciny č. 47
a Brzáková Anna Zdětín čp. 107 z Ledců č. 6.

1913

Od 4. ledna do 21. března vyvařovala z ochoty paní Anna Kavková, industriální učitelka, pro přespolní chudé žáky ze Sedlce a z Chrástu 45 porcí chutné polévky a to úplně zdarma. Rozdáno bylo 1.406 porcí po 4 h i s chlebem, což si vyžádalo nákladu 56 K 24 h. Náklad byl uhražen darem 20 K od místních hostinských místo obvyklých sylvestrovských darů, 20 K darovala okresní školní rada a zbytek 16 K 24 h uhradila místní školní rada.
Vařilo se čtyřikrát v týdnu a pro přespolní děti to mělo veliký význam, protože měli v zimních měsících v poledne něco teplého. To se opakovalo každou zimu.

Ve schůzi obecního výboru, konané dne 23. února 1913 bylo jednomyslně usneseno jmenovati řídícího učitele Josefa Kavku „čestným občanem“ obce Zdětína za zásluhy o školu a obec Zdětín za dobu 36-ti roků působení v obci. Jmenovaný jako dobrý člověk, výborný učitel a vychovatel, neúnavný osvětový pracovník a rádce všech občanů věnoval se s opravdovou láskou výchově svěřených žáků a veškeré práci směřující k povznesení obce Zdětín a  jejího občanstva.

13. července zúčastnilo se několik zdětínských občanů pohřbu nejslavnějšího českého malíře Mikuláše Alše, který se svým dílem stal miláčkem nejširších vrstev národa, což se projevilo účastí lidu na pohřbu a vystiženo bylo v řeči spisovatele K. V. Raise.

Rok 1913 je možné nazvat rokem kritickým jak po stránce národohospodářské a politické, ale i povětrnostní.

Hospodářské a politické poměry
Od října r. 1912, kdy vypukla válka na Balkáně, kde Černá Hora, Srbsko, Bulharsko a Řecko vyhlásily válku Turecku, nezůstalo bez vlivu na poměry v Rakousku. Armáda rakousko-uherská obsadila totiž z bezpečnostních důvodů částečně východní a jižní hranice, což si vyžádalo velikých finančních nákladů. Již koncem roku 1912 byl nedostatek peněz a bankovní úroková sazba byla zvýšena na více než 7%. To postihlo nejen mnohé jednotlivce a podniky, ale celý stát, protože nebylo možné kde si vypůjčit a mnohé peněžní ústavy byly bez peněz. Mnozí lidé si rychle své úspory vybírali a nechávali je doma.
Nejvíc utrpěl obchod a průmysl. Zvlášť v Čechách byly poměry velmi nepříznivé. Jeden úpadek stíhal druhý, peněžní ústavy neposkytovaly úvěry a půjčky, protože případné hotovosti si ponechávaly v reservě pro případ finančního poplachu, který by vyvolal ještě větší vybírání vkladů.

Drahota v Čechách
V Čechách vzrůstala drahota a to skoro u všeho zboží. Peněz byl stále větší a větší nedostatek, projevovala se nouze a bída.
Zemský rozpočet České země vykazoval 95 milionů potřeby 61 milionů K úhrady, takže se jevil schodek 34 milionů K. České zemi nebyly zvýšeny příjmy. Zemský sněm se nescházel, smiřovací jednání s Němci nevedly k cíli pro jejich zpupné a drzé jednání a proto 26. července 1913 byl zemský sněm rozpuštěn a správa České země byla dána do rukou zemské finanční komise, jejíž předsedou byl hrabě Vojtěch Schönborn, když nejvyšší maršálek království Českého princ Lobkovic se vzdal svého úřadu vzhledem k tomu, že země se ocitla před úplnou finanční krizí.

Válka na Balkáně
Celý český národ sledoval s napětím průběh války na Balkáně a měl nesmírnou radost z úspěchů Bulharů, Srbů a Černohorců. Vždyť to byli naši bratři – Slované. Mnoho českých dobrovolníků – zvláště lékařů – účastnilo se této války. Vítězství bylo oslavováno dokonce i veřejně zapalováním ohňů a ohňostrojů. Největší radost byla z dobytí Drinopole Bulhary, Skadaru Černohorci, neboť bylo jasné, že Slované v Evropě sílí a že budou snad brzy hrát hlavní roli v Evropě. Vzrostla naděje, že přece jednou se podaří zničit Rakousko-Uhersko a že i Češi budou mít opět svou svobodu a samostatnost.

Živelní pohromy
Ke katastrofám národohospodářským, politickým a finančním přidružily se v roce 1913 i pohromy živelné. Již od května trvaly časté lijavce, v severovýchodních Čechách zničilo krupobití obilniny, a nejhůře bylo o žních. Neustálé deště spojené s chladným počasím zabránily sklizni obilí, které z velké části vzrostlo na poli. Ve Zdětíně, kde úroda byla krásná, byla také stálými lijavci zničena a velmi těžko se sklidila. Výnos byl nepatrný. Nastal nedostatek, drahota a leckde i bída.
Vídeňská vláda povolila správní komisi právo vybírati od 6. srpna 1913 4 korunovou dávku z piva a zvýšila zemskou přirážku z 55% na 65%.

Bídné poměry byly mezi státními zaměstnanci a učitelstvem, kteří marně žádali alespoň vyplacení drahotního přídavku. Rovněž marně žádalo zvýšení svých mezd dělnictvo v průmyslu a v zemědělství.
20. října 1913 stěžuje si Vladimír Jeřábek, kaplan z Nových Benátek u c.k. okresní školní rady na rodiče, kteří z důvodu ziskuchtivosti neposílají své děti na náboženství ve škole.

 

V roce 1913 se v obci narodilo 30 dítek:

1. 1. Pokorná Karolina Marie čp. 46
13. 1. Trč Václav Josef Chrást čp. 50
18. 2. Jandl Karel čp. 37 otec rolník
15. 2. Prskavec František Chrást čp. 20
21. 3. Dvořáková Marie čp. 3
22. 3. Jandl Josef čp. 37 otec řezník
31. 3. Lukavec Václav čp. 86
5. 4. Splavcová Anna čp. 14
20. 4. Bláha Václav čp. 36 otec truhlář
5. 5. Novák Stanislav čp. 3
12. 6. Loudilová Božena čp. 107
20. 6. Orság Bohumil Václav Chrást čp. 20
23. 7. Pánek František čp. 100 dvojčata
23. 7. Pánek Václav čp. 100 dvojčata
16. 7. Svačina Václav čp. 13
27. 7. Šubrt Václav čp. 102 otec truhlář
1. 8. Králová Bohumila čp. 114
12. 8. Šulcová Marie čp. 117
26. 8. Weisheitel Jaroslav čp. 34
11. 9. Pabišková Milada čp. 12 (otec neznámý)
15. 9. Šubrtová Anna Chrást čp. 76
18. 9. Menčíková Františka Marie čp. 115
21. 9. Boháček Bohumil čp. 29
28. 9. Krajíček Karel Václav čp. 100
17. 10. Došlá Milada čp. 16
23. 10. Urbanová Antonie čp. 106 dvojčata
23. 10. Urbanová Božena čp. 106 dvojčata
28. 10. Procházka Josef čp. 3
12. 12. Flaišnerová Marie čp. 23
13. 12. Dvořák Josef čp. 88

V roce 1913 zemřelo v obci 13 osob:

11. 1. Horčicová Alžběta čp. 84 | *17. 6. 1857 | 55r. | TBC
1. 2. Jandlová Alžběta čp. 24 | *6. 4. 1833 | 79 r. | dysenterie
18. 2. Jandl Karel čp. 37 | *18. 2. 1913 | 3 min. | vrozená slabost
19. 2. Býmová Anna čp. 14 | *2. 5. 1852 | 60 r. | zvápnění cév
20. 2. Vojtíšek Stanislav čp. 110 | *10. 2. 1911 | 1 r. 2 m. | střevní katar
20. 4. Heřman Bohumil čp. 83 | *20. 9. 1912 | 7 m. | katar střev
7. 5. Šejnohová Anna čp. 108 | *14. 4. 1854 | 59 r. | zánět ledvin
12. 6. Loudilová Božena čp. 107 | *12. 6. 1913 | Asfyxia
20. 6. Šrámek Čeněk ? | *3. 9. 1866 | 46 r. | srdeční vada
10. 7. Krupičková Marie čp. 7 | *22. 3. 1913 | 3 m. 18 d. | katar střev
6. 8. Pelant Josef čp. 79 | *22. 3. 1848 | 65 r. | zánět m. měchýře
22. 9. Matyásko František čp. 108 | *7. 9. 1867 | 46 r. | cukrovka
28. 12. Urbanová Božena čp. 106 | *23. 10. 1913 | 2 m. 5 d. | katar střev

Svateb bylo v roce 1913 ve Zdětíně 5:

7. 1. Hloucalová Alžběta, čp. 15, dcera Jana, dělníka čp. 57
a Tomášek Antonín, dělník z Brodců čp. 147

28. 1. Kovářová Marie, čp. 44, dcera Josefa, dělníka čp. 44
a Boháček František, kočí čp. 30 z Kozojed čp. 28

30. 1. Šulcová Anna, čp. 58, dcera Václava Š. z Křemene
a Pařízek František, ze St. Benátek, roz. Zdětín čp. 38

31. 3. Horčic František, zedník ve Zdětín čp. 84
a Hotovcová Alžběta ze Zdětína čp. 116

25. 5. Petr Václav, dělník ve Zdětíně čp. 17
a Hauptmanová Božena ve Zdětíně čp. 17.

Zdroj: Václav Resl: Pamětní kniha Zdětína (díl I.)
Ilustrace: Petra Jiřinská


Kam dál?