Koupaliště

V roce 1934 Okresní úřad v Mladé Boleslavi zažádal o sdělení, jak obecní úřad hodlá zařídit zásobování obce požární vodou. Starosta odpověděl, že obec potřebuje větší nádrž na vodu pro případ požáru, která by zároveň sloužila i jako koupaliště.

Obecní rada už o zřízení koupaliště jednala a doporučila tento návrh obce dát zastupitelstvu ke schválení. Koupaliště naplánovala zřídit v Loužkách na obecním pozemku, který měl v tu dobu zpachtován p. Václav Adámek ml., rolník ve Zdětíně.

Starosta se informoval u Okresního úřadu, zda je možné žádat o nouzovou podporu za práce s tím spojené od ministerstva sociální péče. Následně se zastupitelstvo usneslo dát vypracovat plány, rozpočet a podle udělené subvence nebo nouzové podpory začalo se stavbou prozatímně za pomocí nezaměstnaných, kteří hned začali s vyvážením hlíny.

Podrobný projekt obecního koupaliště vypracoval Dr. ing. Uher z Peček.

Už počátkem března 1935 se přikročilo k provádění dalších prací na stavbě a to s vyvážkou otevřeného příkopu vodoteče na vyproštění a odvod přebytečné vody z koupaliště. Na stavbě byli stále zaměstnáni všichni místní nezaměstnaní, aby se částečně zmírnila jejich bída.

Obec obdržela v červnu od Zemské centrály práce 9 000 Kč příspěvku na stavbu obecního koupaliště a zemní práce a z toho vyplácela denní příspěvek 8 Kč na mzdu pro nejvýše 20 osob z nezaměstnaných, přijatých k nouzové práci.

Dohled a řízení veškerých prací měl p. František Matuna za odměnu ve výši platu dělníka, tj. 16  Kč denně.

Celkové vydání na stavbu koupaliště vyšlo na 22 420,50 Kč. Na úhradu dostala obec od ministerstva soc. péče 9 000 Kč, za hlínu utržila 862,50Kč, od místní školní rady 5 120 Kč, tedy celková úhrada je 14 982,50 Kč. Zbylo ještě proplatit 7 438 Kč. Scházela ještě stavba stavidla a osetí břehů trávou. Ten břeh, ze kterého prýští voda a vyplavuje ho, vyložit kamenem. 

Koupaliště, jehož stavba byla úplně dokončena roku 1937, stalo se radostí nejen pro mládež, ale i pro dospělé, kteří si hlavně v neděli užívali koupání a slunění.

 

(Z Pamětní knihy Zdětína, roky 1935-1937)

Jak to na koupališti vypadalo v době jeho největší slávy?

70. léta 20. století

Úprava koupaliště

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video