Spolky ve Zdětíně

Od druhé poloviny 19. století se občané naší obce začali shlukovat do spolků. Mnohé spolky vznikly za účelem nákupu nebo realizace nějaké pomoci pro obec: ať už se jedná o nejstarší stále existující spolek Sbor dobrovolných hasičů nebo Spolek pro postavení pomníku, který logicky zanikl po splnění svého účelu.

V obci existovaly spolky například pro pořízení mlátičky, na kterou se složilo několik zdětínských zemědělců a ti ji pak půjčovali ostatním spoluobčanům. 

Uvádím tu 10 spolků, ať stále existujících nebo již zaniklých, u kterých se dochovala fotodokumentace nebo dostatečné množství informací. Spolky jsou řazeny podle roku vzniku.