Slavnost Panny Marie

Každým rokem v červnu po nedělní mši se konala Slavnost Panny Marie. Lidé se shromáždili před kostelem a zformovali se do průvodu obcí. V čele kráčel kněz a za ním děti, které držely košíčky naplněné okvětními lístky z pivoněk a rozhazovaly je po cestě.

Na fotografii jsme identifikovali tyto děti:

Spodní řada zleva: 3. stojí Jan Bašus, vedle něho jeho sestra, 6. v háčkovaných šatičkách moje babička Jindřiška Duštírová (rozená Svačinová), 8. je Hedvika Hurtová.

V horní řadě jako poslední dívka zleva je Jaroslava Rejmonová (Tvrzníková).

Před několika zdětínskými domy stály oltáříky s obrazem Panny Marie. Vždy byl jeden na návsi u Richtrových (viz obrazový doprovod) a jeden před statkem u Malých. Další stanoviště nejsou známa.

Za fotografie děkuji paní Evě Mannové a za informace panu Františku Němečkovi.