Čtenářsko-hospodářská besídka

Vznik spolku

Čtenářsko-hospodářská besídka byla založená 14. 10. 1901 za účelem vzdělávání venkovského lidu, hlavně po stránce hospodářské. Sledovat pokrok v zemědělství, nakupovat hospodářské stroje pro potřebu členů, šířit kulturu půjčováním knih zábavných i poučných, pořádat přednášky apod.

Prvním předsedou byl zvolen Bohumil Bohuslav.

Prvním jednatelem se stal Josef Kavka, řídící učitel, který také založil spolkovou knihovnu o 200 svazcích. Její základ tvořil Kavkův dar 30 knih hospodářského obsahu (rolnictví, ovocnictví, lesnictví, lukařství, apod.)

Zakládající členové: Adášek Josef, čp. 36, Bohuslav František čp. 27, Kavka Josef, říd. učitel, Šulc Antonín čp. 29, Kovář Jan čp. 94, Heřman Josef čp. 83,Miler Václav čp. 32, Koula František čp. 14, Miškovský Karel čp. 16, Štych Václav čp. 17, Douša Josef čp. 33, Němeček Josef čp. 19, Beitler Rudolf čp. 4, Suldovský Josef čp. 9, Čančík Václav čp. 3 a Svačina Jaroslav čp. 13.

Zajímavé počiny spolku:

Přdnášky řídícího učitele Josefa Kavky o jeho cestě do Rumunska a Bulharska o prázdninách v roce 1902.

10. července 1904 pořádal spolek velkou školní slavnost na Drážkách, při které byla mládež pohoštěna a to limonádou, pečivem a třešněmi.

Nezanedbatelná byla také každoroční „slavnost vánočního stromku“ se štědrovečerní nadílkou, kdy všecka mládež, hlavně chudá, byla bohatě podarována. Při nadílce účinkoval smyčcový orchestr.