Vzpomínky spoluobčanů

Kronikář obce Václav Resl obešel v první polovině 30. let 20. století tehdy nejstarší žijící pamětníky obce a zapsal jejich vyprávění.

V roce 2020 jsem na jeho činnost navázala.