Spolek zahrádkářů

Vznik spolku

V roce 1964 byl založen spolek zahrádkářů pány Boháčkem, Vohnoutem, Zárubou a Kvapilem. Prvním předsedou byl pan Boháček, poté p. Němeček a naposledy Josef Verner.

Pokladníkem se stali Jan Bašus a po něm Milada Hoření.

Zánik spolku

Spolek ukončil svou činnost v roce 1991, kdy zbytek finančních prostředků byl předán zdejší Mateřské školce.