Spolek pro postavení pomníku

Vnik spolku

Brzy po světové válce vznikla ve Zdětíně myšlenka, aby byl postaven našim zdětínským spoluobčanům padlým ve světové válce pomník – vždyť ze Zdětína zemřelo  18 občanů.

Vznikl spolek, který se skládal ze zástupců všech místních spolků, obecního zastupitelstva a učitelstva. Předsedou spolku byl rolník Bohumil Bohuslav, čp.27, jednatelem Otakar Kramer (říd.učitel) a pokladníkem rolník Josef Malý, čp. 31.

Stavba pomníku

Pomník navrhl a vypracoval akademický sochař
František Bílek z Újezdu Pohorního u Ostroměře.

Po půlroční pilné práci byl pomník postaven.

Pomník stojí uprostřed návsi před školou.

Odhalení pomníku

Odhalení pomníku se konalo v neděli dne 13. května 1923.

V předvečer slavnostního dne sehrál Spolek pro postavení pomníku za laskavého účinkování ochotníků z Nových Benátek divadelní představení „Zvony“- obraz revolučního boje o 3 jednáních od Rudolfa Robla.

Pořad nedělní slavnosti:

Od 12:45 se konal promenádní koncert. Po něm se ve 13  hodin seřadil průvod na Benátecké silnici a procházel obcí k pomníku. Tam předseda spolku uvítal přibylé hosty a následovala slavnostní řeč p. plukovníka Redolfa Medka a poslanců z naší župy. Proslovy skončily vystoupením dětí a odevzdáním pomníku obci. Program vyvrcholil koncertem v zahradě při hudbě úplné kapely p. Františka Heince z Nových Benátek.

O zábavu a občerstvení v zahradě bylo náležitě postaráno. Byl tu buffet, vinárna, kolo štěstí, koulení kuželek, loutkové divadlo, apod.

Vstupné na slavnost a na koncert bylo 4 Kč.

Večer se konal věneček v hostinci p. Rudolfa Beitlera – vstupné za osobu 5 Kč.

Průvod byl mohutný, zúčastnilo se ho mnoho legionářů, sokolů a hasičů v krojích a nezapomenutelným dojmem působil při slavnosti průvod dětí, který v malebných krojích vypravila sl. Marie Čančíková s učitelem Smetáčkem.

Seznam padlých a zemřelých

Na desce pomníku jsou uvedena jména
padlých a zemřelých ve světové válce s nápisy:

Věnovalo občanstvo 1922

Těm, kteří životy i štěstí svých rodin
svobodě naší obětovali.

Adášek Josef
Davídek František
Došlý Josef 
Heřman Josef 
Kuchař František 
Navrátil Josef
Pařízek František 
Štumpa Václav
Vojtíšek Josef 

Adášek Václav
Donát Josef
Dvořák Antonín
Horčic Václav
Měkota Václav
Novák Ladislav
Svačina Josef
Štumpa František
Kořínek Josef