Tradice a spolková činnost

Zdětín je prastará obec, proto není divu, kolik tradic se v ní objevilo a udržovaly se až do nedávné doby. Dnes už se dodržují akorát aktivity pořádané spolky; a to především Svazem žen, Sborem dobrovolných hasičů a Spolkem fotbalistů.