Ochotnické divadlo

Vznik spolku

Divadelní spolek ve Zdětíně byl založen v r. 1899 pod názvem „Kroužek divadelních ochotníků“.

Popud k založení spolku dal Bohumil Bohuslav (rolník čp. 27). Záhy se přidali další spoluobčané: Václav Lukavec, (rolník z čp. 86), Václav Čančík (rolníka z čp. 3), Karel Syrový (učitel) a Václav Šubrt st. (čp. 102).

Duší spolku byl Bohumil Bohuslav, který přijal rovněž funkci režiséra a tu zastával po celou dobu trvání Kroužku.

Kde se zkoušelo a hrálo?

První spolková místnost byla na výměnku v čp. 62, kde se scházeli jak ke schůzím, tak ke zkouškám.

Poprvé se hrálo v hostinci p. Suldovského v čp. 9 za nájemce p. Rudolfa Beitlera.

Pořízení jeviště

Jeviště k prvním hrám vypůjčil Čtenářsko – hospodářský spolek z Brodců. Zdejší spolek samozřejmě prahl po vlastním jevišti. Výtěžek z představení nestačil, proto zakládající členové chodili po obci a vyprosili po domech nějaký ten klacek nebo trámek na kostru. Prkna se již koupila. Nejvíce prken daroval V. Suldovský (čp. 9). Jeviště dával dohromady Václav Lhotský (truhlář z čp. 93).

První kulisy maloval Antonín Švitorka, malíř z Nových Benátek a to tři proměny: jednu světnici chudou, jednu lepší a les.

Když se spolek finančně zmohl, pokračoval v malování kulis zdětínský malíř Karel Kolář (čp. 47), velmi dovedný a talentovaný. Na oponě byl výjev Libuše věští slávu Prahy, zpracovaný podle kalendáře Národní politiky. Kolář vše maloval v Zárubově kovárně (čp. 58). Tam mu spoluobčané nosili zdarma uhlí, aby mu nebylo zima, protože maloval v zimních měsících.

Hry

První hra:

První hrou byl obraz ze života
Černý kříž v lese“.

Účinkovali:
Václav Lukavec
Antonín Šulc
sl. Špitálská
sl. Malá
pí. Pařízková
Bohumil Bohuslav

Další hry:

Městská rada na námluvách
Mistr Bedrník a jeho chasa
Diblíkova dceruška
Diblík šotek
Dvacet tisíc za Karličku (v této hře hrál s úspěchem Václav Lebeda úlohu obchodníka)
Lucifer neboli zázračný elixír
Černé oči
Následky dostaveníčka
Staré hříchy
Vítězství lásky

Úspěšné aktovky:

Kukačka
Komploristky pana Naftalína
Neteř
Zamilovaný Valentin
On je hluchý

Hrálo se až do první světové války v r. 1914. Přes válku činnost ustala, po jejím konci se činnost znovu obnovila s Oliverovými hrami „Památka z válečného lazaretu“ a „Láska se nedá poroučet.“

Když byla v roce 1919 založená tělocvičná jednota Sokol, činnost kroužku divadelních ochotníků ustala, i když se ještě hrálo několik her samostatně. Následně kroužek splynul s divadelním odborem Sokola a majetek spolku byl předán Tělocvičné jednotě Sokol.

Činnosti spolku bylo ve Zdětíně velmi přáno. Návštěvy byly veliké, vždycky byl čistý zisk. Hry ze života se hrály obyčejně dvakrát.

Čistý zisk byl obyčejně věnován dobročinným účelům. Např. pro obecnou školu ve Zdětíně se často hrálo. Českému srdci spolek poukázal 500,- K a Národní jednotě severočeské 80,- K.

Největší úspěch měly hry: Chudý písničkář, Městská rada na námluvách, Mistr Bedrník a jeho chasa.

Hudební kroužek

Divadelní kroužek měl i svou hudební sekci, která hrála o přestávkách a po divadle - při taneční zábavě, která se skoro vždy pořádala.

První housle hrál dlouho Václav Šubrt, truhlář, který přestože měl tvrdé prsty byl výborný houslista. První housle hrál také p. Švandrlík, přednosta stanice z Chrásteckého Dvora, také výborný houslista, nebo Otakar Kramer, říd. učitel, který hrál také většinou prim, někdy obligát.

Často vypomáhal p. Vokál, varhaník z Rejšic, který hrál 1. housle. Druhé housle hrál Václav Adášek nebo Václav Kramer, bratr zdejšího říd. učitele. František Matuna hrál na violu.

Na klarinet pískal Josef Kvapil, jako host František Soukup z Luštěnic. Karel Nekovář, truhlář z Nových Benátek hrál jako host na flétnu. Pocnar z Dražic a Karel Bouda z Horek troubili křídlovku, lesní rohy Václav TěšínskýVáclav Maršíček. Na bicí hrál Josef Hurta (krejčí) a režiser Bohumil Bohuslav na basu.

Podle Pamětní knihy obce "všichni jmenovaní ovládali skvěle své nástroje, byli dobře sehraní, takže obecenstvo se vždy na jejich hru těšilo a odměňovalo je bouřlivým potleskem. Muzikanti hráli úplně zdarma, z lásky k hudbě, jen někdy pivo se platilo."

Líčení obstarával režiser Bohumil Bohuslav. Staral se i o výpravu. Výborným nápovědou byl Josef Kvapil.

Prvním a dlouholetým pokladníkem spolku byl Václav Resl, čp.37.

V horní řadě zcela vpravo: Emil Jirků.

 

První herci:

Hlavní role

František Koula, čp.14
Václav Šubrt, čp.102
Bohumil Bohuslav, čp.27
František Matuna, čp.51
Karel Jandl, čp.35
Marie Jandlová, čp.35
Marie Votrubcová (provdaná Lhotská), čp.93
Terezie Pařízková, čp.42

Ostatní účinkující:

Antonín Knoblech, čp.55
Antonín Kuchta, čp.52
Václav Menčík, čp.115
František Lebeda, čp.30
Jaroslav Heřman, čp.49
Josef Flajšner, čp.52
Václav Těšínský, čp.73
Josef Šubrt, čp.154
Karel Kolář, čp.47
Josef Soukal, čp.97
Václav Vojtíšek, čp.110
Václav Bým, čp.85
Václav Adášek, čp.82
Antonín Dvořák, čp.10
Václav Lukavec, čp.85
František Záruba, čp.38

Miloslav Koula, čp.14
Marie Lebedová, čp.30
Marie Adášková, čp.12
sl. Miškovská, čp.16
Bohumila Matyásková, čp.103,
Blažena Matyásková, čp.103
Anna Dvořáková, čp.10
Růžena Jiroušová
Marie Čančíková, čp.3
sl. Procházková
Anna Roďanová
Františka Stránská, čp.8
Aloisie Urbanová, čp.106
Anna Zárubová, čp.38
Růžena Zárubová, čp.38
Františka Zárubová, čp.38
Antonie Urbanová, čp.106
Marie Šulcová, čp.187

Veselé historky

citace z Pamětní knihy Zdětína

Poněvadž nebylo možno z jeviště odejít nikam jinam než do sálu, stála v jednom koutě putynka, která sloužila za pisoir.

Jednou o Silvestru měl mít výstup Josef Šubrt a jeho sestra mu napovídala. Ač byl dobrým hercem, měl jednu nevlastnost a to tu, že neuměl nikdy dobře úlohu. V onom výstupu hrál opilce. Nemohl si vzpomenout jak dále, nápovědu snad neslyšel a proto pravil: „A zkrátka ta nápověda nestojí za nic,“ a utekl z jeviště.

Mělo-li se ve hře střílet, vylezlo se oknem a střílelo se na návsi. Dunění se znázorňovalo pařezem, který byl na jevišti; bouřka kusem plechu, blýskání tím způsobem, že se do plamene foukala brkm smůla.

Jindy měli výstup Bohumil Bohuslav a Josef Šubrt. Hráli a zpívali kuplet „My ubozí klášterníci“. Měli veliký úspěch a obecenstvo si tleskáním a dupotem vynucovalo opakování. Šubrt nutil Bohuslava, aby šel na jeviště, že zazpívají ještě jeden verš. Ale Bohuslav byl paličatý. Řekl: „nejdu.“ Šubrt prosil dále, ale Bohuslav: „když nejdu, tak nejdu,“ chytil berlu do jedné ruky, vousy do druhé ruky a nešli.

Zdětínské divadlo po roce 1930

Režisérem divalda se stal na mnoho let pan Václav Těšínský. Za jeho éry tu byly dva soubory - jeden s dospělými herci a druhý s dětskými

Jedna z nejúspěšnějších her pro dospělé byla Vojnarka. Dětský soubor sehrál Stříbrnou studánku či Sněhurku a sedm trpaslíků.

Vojnarka

Tato slavná hra se uváděla kolem roku 1930.
Na fotografiích jsem poznala pana režiséra Těšínského (stojící zcela vlevo)a mého pradědečka, Jana Svačinu (stojí uprostřed s holí).

Poválečná představení

Fotografie z euforické doby po osvobození.

Další představení

Fotografie z neidentifikovaných představení odehraných souborem s dospělými herci.

Drahuše TeplováJiří Kraml.

Jaroslava BarabášováJiří Kraml.

Drahuše Teplová a pan Bucek.

Ukázky z dětských představení:

Hry inscenované kolem roku 1950.

Vzadu nejvyšší postava: Václav Novotný. Ve světlé halence s panenkou v náručí je moje babička Jindřiška Duštírová, tehdy ještě Svačinová. Napravo od ní je Václav Vojtíšek. Ve spodní řadě zcela vlevo stojí v bílém oblečku Milada Hoření (rozená Flajšnerová), vedle ní stojí Marie Kroupová a zcela vpravo Stanislav Novák.

Zcela vlevo vykukuje do záběru Jindřiška Duštírová (rozená Svačinová). Ve spodní řadě s medailonem na krku sedí Božena Votrubcová a vedle ní s rolí látky v náručí Milan Davídek. V druhé řadě zleva s vějířem sedí Ludmila Galerová (rozená Bašusová), vedle ní vpravo Jaroslava Rajmonová (rozená Tvrníková), za ní Ludmila Miškovská (rozená Vojtíšková) a vedle ní Anna Heřmanová. Mezi nimi vykukuje v prouhaté čepici Václav Koula.

Horní řada: uprostřed Jiří Vítek,  vpravo Božena Poddaná (rozená Adášková), spodní řada zleva:Ladislav Verner, Ludmila Gallerová (rozená Bašusová), Ludmila Miškovská (rozená Vojtíšková) a Jaroslav Šimůnek.

vlevo: Ludmila Gallerová (rozená Bašusová), vpravo: Božena Poddaná (rozená Adášková).

Vlevo: Anna Heřmanová, uprostřed sedí Josef Verner a vpravo: Jiřina Kožmínová.

Miloš DavídekJindřiška Duštírová (rozená Svačinová). 

Zleva: Milada Hoření (rozená Flajšnerová), uprostřed: paní Zárubová.

Zleva: Ladislav Verner, sedící: Jaroslav ŠimůnekVáclav Novotný.

Zleva: pan Novák, uprostřed: Ludmila Gellerová (rozená Bašusová) a vpravo: pan režisér Václav Těšínský.

Zleva: Jindřiška Duštírová (rozená Svačinová), hoch: Josef Kroupa.

Zleva: Jindřiška Duštírová (rozená Svačinová), uprostřed: Stanislav Novák a vpravo: Václav Novotný.

Zleva: Anna Heřmanová, sedící: učitel Josef Táborský a Jiřina Kožmínová.

Sněhurka a sedm trpaslíků

Hry inscenovaná kolem roku 1955.

další dětské inscenace:

Foceno před Hostincem u Doušů. V horní řadě učitelský sbor; vlevo: pan učitel Josef Bubník (s černým baretem), v téže řadě uprostřed: pan Těšínský a vpravo pan učitel Hurta. V horní řadě uprostřed: paní Doušová.