Sbor dobrovolných hasičů

Vznik spolku

Roku 1886 byla po vzoru okolních obcí Zdětín zakoupil první ruční hasičskou stříkačku. 

V té době také vznikl nápad založit ve Zdětíně dobrovolný hasičský sbor.
Proto dne 1. listopadu 1887 byla svolaná poradní schůze za účelem zřízení spolku dobrovolných hasičů. Do konce téhož roku přípravný výbor vypracoval stanovy, které se
staly základem další činnosti spolku.

Požáry ve Zdětíně do roku 1900

Že i ve Zdětíně často vypukl požár (ať již úderem blesku nebo nešťastnou náhodou či založením) o tom není pochyb. Jisté je také, že občané se snažili ohni a jeho vzniku už v dávných letech zabránit.

O tom máme ve Zdětíně jasný doklad v tzv. „Pořádku při hlášení ohně pro obec Zdětín 1855“, ustavený 21. října 1855 představeným obce Václavem Suldovským.

Všechny požáry ve Zdětíně lze sledovat od 1888,
kdy byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů a založen Požární deník.

První požár

První požár, který prověřil připravenost zdětínských hasičů, vypukl dne 28. června 1888.

Příčinou byl blesk, který zapálil majetek tehdejšího předsedy sboru Václava Suldovského.

Při prvním požáru připomíná se 16ti členný sbor, který se celý hašení zúčastnil.

Velitel: Václav Špitálský
Místovelitel: Václav Čančík
Jednatel: Josef Kavka
Sbormistr: Václav Svačina
Cvičitel: František Hradec
I. lezec: Josef Sus
I. stříkač: Josef Němeček

Lezci:
Josef Douša
Josef Dvořák
Václav Resl
František Horčic
František Bárta
Jan Novotný

Stříkač:
Rudolf Beitler
František Beitler
Antonín Lukavec

28. června 1888 v 17:45 udeřil blesk do stodoly Václava Suldovského čp. 9 t.č. obecního starosty a zapálil ji. Shořely dvě stodoly postavené dohromady. Bylo znično 200 q slámy, 2 kopy smrkových tyčí, 1 řezačka, 1 síto, 2 mlýnky čili "fofry“ na obilí, 3 žebříky a pila cirkulárka.
Zjištěná škoda činila 2400 zl a pojistka uzavřená u První české privileg. společnosti v Praze zněla na 1500 zl. Celý tento obnos pan Václav Suldovský obdržel.

3. ledna 1889 v 19:45 shořel z neznámé příčiny 20 m za vsí severně k Chotětovu stoh asi 200 q staré slámy a hrachoviny patřící předsedovi sboru Václavu Suldovskému. Způsobená škoda 200 zl nebyla kryta pojistkou. Sbor musil hájit stodolu u čp. 29, která byla ohrožena a kryta došky.

27. dubna 1889 ve 22:15 vypukl požár z nezjištěné příčiny v čp. 26 u Antonína Pospíšila. Mělo se ale za to, že oheň byl založen úmyslně. Shořela stáj a kůlna se zásobou slámy a píce pro dobytek. Způsobená škoda 800–1000 zl. Pojištěno u Vídeňské pojišťovny, ale protože majitel opomenul zaplatit pojistku, náhradu neobdržel.

11. listopadu 1889 zapálil neznámý pachatel veliký stoh (vlastně 2 stohy vedle sebe) asi 20 m za vsí směrem k Chotětovu obsahující 300 q nové slámy. Způsobená škoda 400 zl byla plně uhrazena pojistkou u První české privileg. společnosti v Praze.

19. listopadu 1889 ve 21:15 byl úmyslně založen požár neznámým pachatelem ve stodůlce čp. 42 u J. Pařízka a odtud shořelo domovní stavení, stodůlka a chlév. V době, kdy hasiči zachraňovali, vypukl náhle požár na opačné straně v čp. 28, u Františka Kozáka, kde rovněž shořelo celé stavení se stodůlkou a stájí. Uhořel vepř, slepice, hospodářské nářadí, vozy, apod. Zjištěná škoda 1595 zl pojišťovny Dunaj, Slavie, Uherská uhradily u čp. 42: 15 zl, u čp. 34: 1420 zl, u čp. 28: 1230 zl a u čp. 21: 5 zl.

15. srpna 1890 ve 16:30 vznikl požár při skládání obilí buď neopatrností s dýmkou nebo založením ve veliké stodole u statku čp. 2 p. Měšťáka. Požár byl hašen 4 dny. Způsobená škoda ohadnuta na 4000 zl a Vídeňská pojišťovna a První česká uhradily 4375 zl.

28. listopadu 1892 v 19:45 večer vypukl požár ve stavení pí. Reslové čp. 5 na návsi a shořel i se sýpkou. Příčina požáru zůstala neznámá, ale oheň byl pravděpodobně založen. Způsobená škoda 2000 zl byla uhrazena pojišťovnami Vídeňskou a Slavií do výše 1509 zl.

22. října 1895 v 18. hodin vypukl požár na stodole čp. 9 Václava Suldovského, která byla po zásahu bleskem před 7 lety nově postavená. Požár byl založen ze msty a žhář ihned zatčen a uvězněn u okresního soudu v Nových Benátkách. Shořely hospodářské stroje, sláma, jetel, obrok. Způsobená škoda 2 100 zl.

12. prosince 1897 v 1:30 v noci shořel v poli u Horek stoh slámy p. Matuny. Škoda 60 zl. Pojištěno na 100 zl u Plaňancké, která uhradila 96 zl.

23. června 1898 ve 22. hodin vyhořela stodola u čp. 1 p. Václava Pauzera. Shořela mlátička, secí stroj, řezačka, brány a sláma. O způsobené škodě a náhradě není záznamů.

Požární technika

Majetkem hasičského sboru byla ruční stříkačka a několik hadic. Později byla ruční stříkačka nahrazena motorovou, kterou vyrobil tehdejší zdětínský kovář Václav Podaný. Po II. světové válce byla zakoupena nová technika, která sloužila organizaci 
až do roku 1960.

Zázemí spolku

 • 1
  Domek obecní váhy sloužil za první hasičskou zbrojnici, na jejímž místě dnes stojí bytovka.
 • 2
  Následně se "hasičárna" přesunula do protějšího domu, který je dnes také zbořený.
 • 3
  Třetí štací byla část domu ve Staré škole.
 • 4
  Dnes hasičský sbor sídlí v nové budově za kostelem.

Dobové pozvánky

Družba s požárníky z NDR

Tento spolek ještě jako Svaz požární ochrany uzavřel v roce 1975 družební smlouvu
s požárníky z Volkersdorfu v NDR.

Následující záběry jsou z návštěvy zdětínského spolku výše zmíněné německé obce.

Hasičská soutěž ve Zdětíně

Konala se v 70. letech v areálu hřiště a u hasičské nádrže (koupaliště).

110. výročí spolku

21. června 2008 se konala velká slavnost spolku spojená se 110. výročím jeho existence. 

Shromáždění proběhlo u pomníku padlých na zdětínské návsi. Následoval pochod přes ves do sporotvního areálu, kde se uskutečnila tradiční soutěž hasičských družstev z okolních obcí.