2. polovina 19. století

Tuto část historie obce s jejími hospodářskými, sociálními a kulturními poměry kronikář Václav Resl zrestauroval podle staré knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecního výboru v letech 1883 - 1896.

Tuto knihu našel kronikář polozničenou, bez desek. Objevil ji v zahrabané bedně v obecní kůlně, mezi zbytky od myší sešrotovaných spisů, vyhlášek, účetních dokladů, apod., ze kterých už bohužel nelšlo nic zjistit ani vyčíst. Pouze málo starých a zajímavých památek zůstalo ušetřeno a po náležité úpravě zůstaly pro budoucnost zachovány.

Všechny protokoly jsou úhledně sepsány starostou obce Václavem Suldovským. Záznamy obsahují však jen nejzajímavější a nejdůležitější zprávy, které podávají jasný obraz života v obci jak po stránce hospodářské tak i sociální na konci 19. století.

Nejstarší protokol o schůzi obecního zastupitelstva je z 10. května 1883.

Václav Resl

Pamětní knihy Zdětína