Paměti Antonína Šulce

bývalého koláře ve Zdětíně č. p. 29

Narozeného 19. června 1872.

V roce 1901 byla ve Zdětíně založená Čtenářsko-hospodářská besídka. Zakládajícími členy byli: Adášek Josef čp. 35, Bohuslav František čp. 27, Kavka Josef čp. 83, Miler Václav čp. 32, Koula František čp. 14, Miškovský Karel čp. 16, Štych Václav čp. 17, Douša Josef čp. 33, Němeček Josef čp. 19, Beitler Rudolf čp. 4, Suldovský Josef čp. 9, Čančík Václav čp. 3 a Svačina Jaroslav čp. 13.

V témže roce bylo také založeno „Družstvo pro parní mlácení ve Zdětíně,“ jehož zakladatelem byl Bohuslav František. Podílníky byli: Malý Josef čp. 31, Lebeda Jan čp. 30, Štych Václav čp. 17, Miškovský Karel čp. 16, Resl Václav a Miler Václav čp. 32. Družstvo mělo parní mlátičku bez lisu a mlátili každému, kdo si přál. Podíly měli jen jmenovaní rolníci a uložena byla u Bohuslavů. Předsedou byl Karel Miškovský a pokladníkem byl František Bohuslav. Koupili ji na dluh a zaplatili ji z výdělku na mlácení u nečlenů.