Projekce dobových fotografií

V letech 2008 - 2010 jsem připravovala v klubovně Na hřišti projekci dobových fotografií s přesahem do současnosti.

Pro každou projekci jsem zvolila dvě až tři témata, ke kterým pan Oldřich Hoření přečetl vybrané úryvky z Pamětní knihy Zdětína od Václava Resla a následovalo pásmo fotografií. Ty skvěle komentovala paní Milada Hoření. Dodnes se skláním před její pamětí a hbitostí.

2. února 2008

1. projekce

Tématem první projekce byly Staročeské MájeDožínky. Následovala stať o Pomníku padlých. Pásmo ukončilo mé oblíbené Ochotnické divadlo.

Návštěvnost mě překvapila, až přímo zaskočila. Dojalo mě, kolik lidí vyššího věku přišlo zavzpomínat.

31. ledna 2009

2. projekce

I druhá projekce byla hojně navštívená. Tentokrát mě mile překvapilo, kolik tam přišlo mladých lidí jak školního věku, tak i nově přistěhovalých.

Hlavním tématem bylo školství a maškarní a pak můj oblíbený kostel Všech svatých.

30. ledna 2010

3. projekce

Tématem byly zdětínské spolky.
Tentokrát se u popisování jednotlivých snímků střídali paní Milada Hoření s panem Františkem Němečkem.